• Antropogenní transformace hydrografické sítě v povodí Bíliny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Demografické stárnutí a jeho dopady na trh práce v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Eigenmobility v elektromigračních systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Hodnocení kvality habitatu antropogenně ovlivněných vodních toků - aplikace na modelovém povodí Bíliny 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   This diploma thesis deals with human impact on the river network. There are substantial changes in hydrographical network of the North Bohemia. The river habitat was influenced by strong human impact, which is connected ...
  • Hodnocení kvality habitatu antropogenně ovlivněných vodních toků - aplikace v modelovém povodí Bíliny 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Kvantové a termální fázové přechody v atomových jádrech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této bakalářské práci jsou studovány fázové přechody v atomových jádrech. Hlavní pozornost je věnována kvantovým fázovým přechodům mezi základními stavy jádra o různé symetrii. Nejprve je představen model interagujících ...
  • Matematické modelování lineárních a nelineárních jevů v kapilární elektroforéze 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Kapilární elektroforéza je jedna z předních analytických separačních metod. V současné době existuje řada počítačových programů, které jsou schopny předpovědět výsledek elektroforetického experimentu. Jde jednak o programy ...
  • Minimum 0-Extensions of Graph Metrics 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Uvažujeme Minimum 0-Extension problém pro pevně-daný neori- entovaný graf s kladnými vahami hran. Studujeme výpočetní složitost jeho rozhodovací varianty v závislosti na vlastnostech toho pevně-daného grafu, konkrétně s ...
  • Monetary Transmission Mechanism: A Closer Look Inside the Black Box 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Nedávné hospodářské a finanční otřesy způsobily, že centrální banky po celém světě začaly intenzivně využívat nástroje tzv. nekonvenční měnové politiky. Pojem nekonvenční znamená odklon od tradičních opatření centrálních ...
  • Možnosti ovlivnění vybraných složek tělesné zdatnosti u adolescentů v krátkodobém parkourovém programu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Title: Effects of short-term parkour training programme on selected components of physical fitness in adolescents Objective: The aim of this work was to assess the influence of parkour on selected components of physical ...
  • Osvobození Mělnicka 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Tato diplomová práce se věnuje Mělnickému regionu v závěru války a rezistenci jeho obyvatelstva. První část je věnovaná mělnickým zahraničním letcům, kteří vstoupili do britské RAF. Většina materiálů k tvorbě této části ...
  • Ověření účinků Vojtovy reflexní lokomoce u pacientů s periferní parézou lícního nervu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 5. 2007
   Tato diplomová práce shrnuje poznatky týkající se patogeneze, klinického obrazu, diagnostiky a terapie periferní parézy lícního nervu s důrazem na fyzioterapeutické postupy při léčbě tohoto postižení. Dále tato práce ...
  • Prekursory fázových přechodů v kvantových systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   V této diplomové práci jsou studovány prekurzory kvantových fázových přechodů v konečných mnohočásticových systémech. Hlavní pozornost je věnována mechanismu, jakým se generuje neanalytické chování základního stavu pro ...
  • Prevence stranových záměn u ortopedických operací 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Cíl: Hlavním cílem práce byla analýza preventivních opatření v oblasti stranových záměn v českých nemocnicích a jejich porovnání s úrovní prevence v sousedních zemích. Metodika: Rozeslali jsme anonymní dotazníky do nemocnic ...
  • Projekt cyklistické naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 4. 5. 2010
   Název Projekt cyklistické naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Cíl práce Cílem této práce je vytvoření projektu cyklistické naučné stezky v CHKO Žďárské vrchy. Zpracování informační brožury, která by ...
  • Příprava rekombinantního cytochromu P450 1A1 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   4 Abstrakt Cytochrom P450 1A1 (CYP1A1) je jednou z hlavních isoforem z celé "superrodiny" cytochromů P450 (CYP). Jedná se zejména o extrahepatální enzym, který se podílí na oxidaci mnoha polycyklických aromatických uhlovodíků ...
  • Příprava vektoru pro heterologní expresi mutantního cytochromu P450 1A1 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Příslušníci RAF z Mělnicka v období druhé světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Cílem práce "Příslušníci RAF z Mělnicka v období druhé světové války" bylo zmapovat působení mělnických rodáků v Britském královském letectvu. Tomu je věnovaná hlavní část práce, avšak práce zachycuje už jejich přechod ...
  • Střípky z hradecké reality 

   Dvořák, Martin (1996)

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV