• Associative electron detachment in collision of negative anion 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Low-energy resonant processes in collisions of electrons, atoms, ions and molecules significantly contributed to the evolution of the early Universe. Much attention has not yet been paid to processes involving lithium atoms ...
  • Časopis Šťastný domov ve třech dekádách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Elementární atomové srážkové procesy v raném vesmíru 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Práce se zabývá kvantovou teorií rozptylu aplikovanou na reaktivní dvou- částicové srážky atom· a iont· v lokální aproximaci. Takovéto reakce vý- znamně ovlivnily vývoj raného vesmíru. Konkrétně jsou zde uvedeny vypočí- ...
  • Fyziologické pohyby páteře při lokomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Bibliografický záznam DVOŘÁK, Jan. Fyziologické pohyby páteře při lokomoci. Praha, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2021. 75 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Marcela ...
  • Identita punkové subkultury v sociologické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Juristické kategorie v díle Franze Kafky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s vertebrogenním algickým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Title: The case study of physiotherapeutical treatment of a pacient with diagnoses of Vertebrogenic pain syndrome of lumbar spine. Objectives: The aim of this bachelor thesis is to teach theoretical information related to ...
  • Komentovaný překlad: předmluva k Sartre, J.-P.: L'Esquisse d'une théorie des émotions (Arnaud Thomès, Hermann, 2010, s. 9-28) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce sestává z českého překladu části předmluvy k dílu J.-P. Sartra Esquisse d'une théorie des émotions (Nástin teorie emocí), jejímž autorem je Arnaud Tomès, a jeho teoretického komentáře. Výchozí text byl pořízen ...
  • Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Michel Maffesoli a Zygmunt Bauman přisuzují (neo-)nomádovi rysy Benjaminova flanéra, obzvláště jeho "flanérský" pohled a jeho vztah ke zboží. V konceptu nomáda však tyto rysy dostávají specifickou povahu - v oblasti módy ...
  • Občanské právo hmotné,svazek 2., Díl druhý: rodinné právo 

   Dvořák, Jan; Zuklínová, Michaela; Beran, Karel; Elischer, David; Frinta, Ondřej; Frintová, Dita; Liška, Petr; Macková, Alena; Pauknerová, Monika; Plíva, Stanislav; Salač, Josef; Šustek, Petr; Thöndel, Alexandr; Tomášek, Michal; Winterová, Alena; Zoulík, František (Wolters Kluwer, 2016)
  • Občanské právo hmotné. Díl čtvrtý. Dědické právo. 

   Dvořák, Jan; Zuklínová, Michaela; Švestka, Jiří; Elischer, David; Frinta, Ondřej; Salač, Josef; Šustek, Petr; Thöndel, Alexandr (Wolters Kluwer, 2019)
  • Občanské právo hmotné. Díl třetí, Věcná práva 

   Dvořák, Jan; Zuklínová, Michaela; Švestka, Jiří; Elischer, David; Frinta, Ondřej; Frintová, Dita; Salač, Josef; Šustek, Petr; Thöndel, Alexandr (Wolters Kluwer ČR, 2015)
  • Pojetí postavy v soudobé naratologické teorii 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce si klade za cíl srozumitelně prezentovat nejzásadnější poznatky o literární postavě v narativu učiněné na poli literární teorie a kritiky především v druhé polovině dvacátého století. Nabízí komparaci a reflexi ...
  • Problematika cytomegalovirové infekce u transplantovaných pacientů. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Cytomegalovirus (HCMV ) je běžný lidský -herpesvirus, který vykazuje vysokou prevalenci v populaci. K přenosu dochází těsným kontaktem mezi osobami, u kterých způsobuje převážně asymptomatickou primární infekci, která ...
  • Průzkum fremní kultury ve společnosti CODI Art & Production Agency, s.r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury v konkrétní firmě. Práce je zaměřena na diagnostiku a popis její firemní kulturu. Na toto téma byla napsána řada publikací, které jsou použity při formulaci ...
  • Skotská referenda 1979 a 1997 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Sportovní aktivity studentů základních a středních škol na Lounsku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 19. 5. 2017
   Název práce: Sportovní aktivity studentů základních a středních škol na Lounsku Cíle: Bakalářská práce se věnuje sportovním aktivitám studentů základních a středních škol na Lounsku. Cílem je zjistit, jakému sportu se ...
  • Srovnání metod nejmenších čtverců pro úlohy s chybami v modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   V této práci studujeme problém nejmenších a úplných nejmenších čtverců pro řešení lineárních aproximačních úloh. Zavedeme obě formulace a budeme disku- tovat existenci a jednoznačnost jejich řešení. Ukážeme některé metody ...
  • Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 14. 5. 2019
   Title: Strategic project plan of Letní tábor & Honzík Objective: The main aim of this diploma thesis is to create quality and realistic strategic plan of the project Letní tábor & Honzík. The strategic plan will be compared ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV