• AI Planning with Time and Resource Constraints 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Automatizované plánování hraje bezesporu klíčovou roli v mnoha oblastech lidského zájmu, kde složité a proměnlivé úlohy vyžadují efektivní řešení a omezení možných chyb. Další motivací pro výzkum plánování je zachycení ...
  • Asociace čtyřramenného hvězdicového kopolymeru s poly(DL-laktid)-poly-oxyethylenovými rameny ve vodných roztocích 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Integrating Planning and Scheduling 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   The main topic of the work is the design and development of a plan-space planning system FAPE that integrates explicit time reasoning, resource reasoning with discrete resources and reservoirs and hierarchical decompositions. ...
  • Integrating Planning and Scheduling 

   Defence status: RECOGNIZED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 6. 3. 2015
   Název práce: Integrace plánování a rozvrhování Autor: Mgr. Filip Dvořák Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D., KTIML MFF UK Abstrakt: Hlavním ...
  • Interaction of simple molecules with reducible oxides: model studies of H2O/CeOx and CO/CuOx 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na studium základních katalytických vlastností dvou modelových katalyzátorů: CeOx/Cu(111) a CuOx/Cu(111), pomocí pokročilých metod fyziky povrchů. Výzkum provedený na CeOx se věnuje studiu souvislostí ...
  • Příprava a charakterizace nanočástic tvořených komplexy polymer-surfaktant 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   V této práci byly pomocí statického a dynamického rozptylu světla, transmisní elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil charakterizovány hustě roubované kopolymery celulosa-g-polystyren (cel-PS) a celulosa-g-p ...
  • Příprava tenkých vrstev CeO2 a jejich charakterizace metodou rastrovací tunelové mikroskopie (STM) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Scrabble 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tématem předkládané práce je studie deskové hry Scrabble a její převedení do elektronické podoby. Cílem práce je představení možných a používaných přístupů k implementaci systémů realizujících Scrabble a popsání a zhodnocení ...
  • Studium tenkých vrstev oxidu ceru metodami rastrovací tunelové mikroskopie (STM) a spektroskopie (STS) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Náplní práce je studium modelového systému CeO2/Cu(111) pomocí metody STM. Práce se zaměřuje na identifikaci růstového módu systému CeO2/Cu(111), studium závislosti morfologie povrchu systému na teplotě substrátu při ...
  • Ukrajinská migrace do České republiky a její dopady na vnímání Ukrajinců českou majoritní společností 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání problematiky ukrajinské migrace do Česka a na její dopady na českou majoritní společnost. Cílem práce je popsat a zhodnotit ukrajinskou migraci po vyhlášení její nezávislosti na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV