• Diferenciace územních identit obyvatel na Karlovarsku 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Diferenciace územních identit obyvatel na Karlovarsku Abstrakt Bakalářská práce se zabývá regionální identitou obyvatel Karlovarského kraje. Jeho příhraniční poloha a specifický historický a demografický vývoj (odsun tzv. ...
  • Dynamická detekce plagiátů 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Tato diplomová práce analyzuje možnosti rozšíření postupů používaných internetovými vyhledávači na problém efektivní detekce plagiátů. Práce se zaměřuje na 1:N metody detekce plagiátů v situaci, kdy korpusem je velmi ...
  • Jan Šembera Černohorský z Boskovic a lichtenštejnské dědictví 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Předložená diplomová práce se věnuje Janu Šemberovi Černohorskému z Boskovic, významnému šlechtici druhé poloviny 16. století, poslednímu zástupci moravského panského rodu z Boskovic. Práce popisuje jeho životní osudy od ...
  • Jan Šembera z Boskovic, velmož moravské renesance 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce je koncipována jako krátká biografie Jana Šembery Černohorského z Boskovic, posledního mužského potomka starého panského rodu pán z Boskovic. Tento moravský aristokrat, který žil ve druhé polovině 16. století, vynikal ...
  • Morfologická disambiguace češtiny pomocí Markovkých modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   In my bachelor thesis I decided to focus on disambiguation of Czech morphology. This task is important in particular in the area of natural language translation, where it takes part in preprocessing the text intended for ...
  • Political Sociology of the Zdeněk Mlynář Research Team 

   Dufková, Kateřina; Rákosník, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
  • Stabilita regionálních elit v Česku (2000 - 2012): Příklad Karlovarského kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá rolí krajských zastupitelů v procesu rozvoje regionu, a to na příkladu Karlovarského kraje. Snaží se určit, jakým způsobem se do rozvoje regionu promítá stabilita regionálních elit, a to jednak ...
  • Zdeněk Mlynář a jeho působení na Československé akademii věd 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Diplomová práce se věnuje osobnosti právníka a politologa Zdeňka Mlynáře v době jeho působení na Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Zdeněk Mlynář patřil k vůdčím osobnostem a ideologům Pražského jara, v první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV