• Aktuální trendy v oblasti primární prevence poruch chování u dětí a dospívajících 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   7 Anotace Diplomová práce pojednává o problematice poruch chování u dětí a dospívajících. V první části popisuje odborné pojmy týkající se těchto poruch, v dalších kapitolách se pak zabývá jednotlivými poruchami, jejich ...
  • Problém závislosti a rozvoj osobnosti žáka 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti a možnostmi předcházení jejího vzniku. V úvodní kapitole jsou definovány pojmy návyk a závislost, vyjmenovány znaky závislosti a jednotlivé druhy závislostí s ohledem ...
  • Případová studie: Odraz organizací občanského sektoru v Chomutovských novinách v letech 2006-2008 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Pro existenci a činnost organizací občanského sektoru je důležitý kontakt s veřejností, která zahrnuje potenciální uživatele služeb či výrobků, sponzory, donátory a také spolupracovníky. Jedním z několika kanálů, jak tento ...
  • Regulace alternativniho sestřihu 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Alternativní sestřih pre-mRNA je důležitým buněčným mechanismem, který umožňuje produkci velkého množství proteinových isoforem z omezeného množství genů. Na regulaci sestřihu alternativních exonů se podílí cis-elementy ...
  • Regulace pre-mRNA sestřihu antisense oligonukleotidy 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Stárneme doma - stárneme v obci. 

   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Diplomová práce se věnuje problematice podpory důstojnosti stárnoucích občanů na úrovni obce venkovského typu. Důstojnost je označena za nejvýznamnější a univerzální potřebu života nejen ve stáří. Její důležitost a ochrana ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV