Now showing items 1-6 of 6

  • Exploitation didactique des corpus dans l'enseignement du FLE à l'exemple des constructions verbonominales 

   Defence status: DEFENDED
   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   in English The submitted master's thesis deals with the use of the Czech-French parallel corpus InterCorp in secondary school teaching. The theoretical part summarizes the already known advantages and disadvantages of ...
  • Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Forschung 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   (česky) Tématem bakalářské práce je pravopis původem francouzského v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem jen nejen frekvenční seznam lexémů, ale i soupis ...
  • Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche 

   Defence status: DEFENDED
   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   (English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only the frequency list of ...
  • Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   (English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only the frequency list of ...
  • Přípustka v korpusu Europarl: formální a kontrastivní analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   (English) The presented diploma thesis deals with the French concession connectors bien que, quoique, encore que, malgré que and certes-mais. The aim of the thesis was to describe their behaviour in French and to compare ...
  • Přípustková konstrukce "avoir beau" a její ekvivalenty v němčině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Drobník, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   (česky): Tématem předkládané bakalářské práce je francouzská přípustková konstrukce avoir beau a její české a německé protějšky. Teoretická část práce vysvětluje pojem přípustky jakožto abstraktního významu vyjadřujícího ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV