• Egodystonní záchvaty hněvu u matek malých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   Anger in the context of motherhood is still an insufficiently discussed and underresearched topic. The theoretical part of this thesis summarizes knowledge from the domains of anger, and in particular its sudden ego-dystonic ...
  • Integrace postiženého dítěte do základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Petra Doležalová Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na integraci postiženého dítěte do běžné třídy základní školy. V teoretické části se zabývá problematikou integrace. Specifikuje podmínky, které určují úspěšnou ...
  • Kdo jsou novináří píšící o životním prostředí? 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 20. 10. 2011
   ( esky) Tato práce se zabývá noviná i, kte í pí í o ivotním prost edí a p írod . Tématem jsou pracovní rutiny a postoje k p írod a ivotnímu prost edí. Pro výzkum noviná je pou it koncept gatekeepera. V první ásti diplomové ...
  • Problematika předporodní, porodní a poporodní péče u vietnamských žen 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku předporodní, porodní a poporodní péče poskytované vietnamským ženám. Samotný výzkumný problém je definován jako otázka: "Jak reflektují vietnamské ženy zdravotní péči, která jim ...
  • Přístupy k ,,výchově charakteru" založené na důkazech 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   This thesis looks into evidence-based character education as it is researched and applied in the Anglo-Saxon countries, particularly in the United States and the United Kingdom, as a parallel to Personal and Social Education ...
  • Seberegulace a její funkce v socializaci jedince : Meditační praxe jako prostředek emoční a behaviorální seberegulace 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor thesis investigates the possibilities for development of self-regulation by means of meditation practice. Its literary review part deals with self-regulation and self-control as variously defined mechanisms ...
  • Spokojenost pracovníků malých kolektivů 

   Doležalová, Petra (2004)
  • Syntetická biologie a její význam pro molekulární diagnostiku 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
  • Židovská menšina v Brandýse nad Labem v období První republiky (1918 - 1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV