• Dvorský tanec v italské raně renesanční kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Ve své práci bych se chtěla věnovat jednomu z nejstarších období evropské taneční historie, kterým je 15. století, doba přelomu středověku a renesance, kdy se začínala rodit naše moderní evropská kultura. V souvislosti se ...
  • Ke kultuře Berberů z pohoří Ríf 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   This thesis is focused on the Moroccan people, known as the Rif Berbers. Berbers were Morocco's first inhabitants, they are spread over the country, from the Rif mountains in the north to the Atlas mountains and the desert ...
  • Komunikační kompetence uživatelů kochleárního implantátu a jejich školní zařazení 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   The thesis "Communication Competence of Cochlear Implant Users and Their School Placement" deals with cochlear implants problematic and communication competence of preschool aged children with cochlear implants. The thesis ...
  • Oligoestery větvené dipentaerythritolem a plastifikované ethylpyruvátem jako nosiče léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 12. 2011
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Kateřina Doležalová Konzultant PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D Název rigorózní práce Oligoestery větvené ...
  • Oligoestery větvené dipentaerythritolem jako adhezivní nosiče léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Cílem této diplomové práce bylo studium disolučních a liberačních charakteristik oligoesterových nosičů kyseliny D, L mléčné a kyseliny glykolové. Teoretická část popisuje biomateriály a bioadhezivitu. Oligoesterové nosiče ...
  • Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 6. 3. 2020
   Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme ...
  • Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá postojem Václava Havla k hlavním událostem 90. let 20. století, zejména pak k rozdělení Československa, v kontextu událostí let 1989 až 1993. V práci je kladen důraz především na události po ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV