Now showing items 1-20 of 20

  • Diskuze o císaři Vilémovi II. po roce 1945 a jeho vina na první světové válce 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Hlavním tématem práce je osoba posledního n meckého císa e Viléma II., která byla ji za svého ivota pova ována za velmi kontroverzní a názory na n j se velmi li ily. Zvlá tním bodem zájmu mnoha odborník byla a je zejména ...
  • Evaluation of the influence of mountain peat bogs restoration measures on the groundwater level :case study Rokytka peak bog, the Šumava Mts., Czech Republic 

   Janský, Bohumír; Kocum, Jan; Vlček, Lukáš; Doležal, Tomáš (2017)
   The paper evaluates measures taken to restore mountain Peat Bogs and their effect on hydrological regime, with the main focus on groundwater levels. The level of groundwater is a key factor in maintaining the character of ...
  • Frakce euroskeptických politických stran v Evropském parlamentu: konstituce, podoba, politická činnost a změny v kontextu voleb do Evropského parlamentu 2019 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Diplomová práce se v teoretické části zabývá představením a komparací pohledů politické vědy na stranicko-politický euroskepticismus, včetně deskripce vývoje podoby euroskeptických frakcí v Evropském parlamentu po roce ...
  • Global Games and its Applications in Economics: Creditor Coordination Puzzle 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
  • Hydrologická funkce horských vrchovišť a vlastnosti rašelinných vod v pramenné oblasti Vydry 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The retention potential of landscapes, along with the water regime of spring areas, are important hydrological topics of research, particularly in the current context of increasing extreme drought frequencies. The present ...
  • Hydrologická funkce horských vrchovišť a vlastnosti rašelinných vod v pramenné oblasti Vydry 

   Defence status: RECOGNIZED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 11. 2020
   Retenční potenciál krajiny a vodní režim pramenných oblastí jsou v současné době vyznačující se vysokou četností hydrologických extrémů, zejména sucha, důležitým směrem výzkumu. Práce je zaměřena na výzkum horských vrchovišť, ...
  • Identita baseballového klubu 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 6. 5. 2009
  • Informované obchodování na Brurze cenných papírů Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Předmětem této práce je problém informovaného obchodování na Burze cenných papírů Praha. Toto téma je v práci rozvinuto dvěma směry. Prvním je empirická analýza informovaného obchodování, kdy autor pracuje s unikátním ...
  • Interakce neopioidních analgetik s neuropsychofarmaky 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Konstrukce císaře Viléma II. po znovusjednocení Německa 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Bakalářská práce "Konstrukce císaře Viléma II. po roce 1989" pojednává o různých teoretických přístupech k císařově osobě, jež byly publikovány po roce 1989. Hlavních výchozím bodem pro práci se stalo dělení, které publikoval ...
  • Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 4. 2006
  • Nedovolené prostředky a s tím spojená rizika při kultivaci síly 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 7. 5. 2013
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku užívání nedovolených prostředků a s tím spojená rizika při kultivaci síly. Hlavním cílem je zjistit, zda sportovci při kultivaci síly užívají nějaké prostředky pro podporu růstu ...
  • Odpovědnost za vady díla 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 4. 2011
   1 Shrnutí Předložená diplomová práce pojednává o odpovědnosti za vady díla v obchodních závazkových vztazích. Práce rozebírá platnou právní úpravu, která je obsažena převážně v obchodním zákoníku, a upozorňuje na některá ...
  • Popis pracovní činnosti u vojenské hasičské jednotky Armády České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Řešený problém: Řešeným problémem je stanovit rozsah znalostí příslušníků Vojenských hasičských jednotek vojenského letiště zaměřený na likvidaci mimořádných událostí v souvislosti s letovým provozem (možností vyzbrojení ...
  • Posouzení vlivu revitalizačních opatření vybraných horských vrchovišť v povodí horní Vydry na jejich vodní režim 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Posouzení vlivu revitalizačních opatření vybraných horských vrchovišť v povodí horní Vydry na jejich vodní režim Abstrakt: Vliv horských vrchovišť na odtokový režim je i přes celou řadu výzkumných projektů dosud ne zcela ...
  • Prodlení podle nového občanského zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 11. 2015
   The thesis which is called "Delay in the new Civil Code" analyses the general legal regulation of delay and its consequences under the current civil code and related European and Czech legislation. The thesis explains the ...
  • Revitalizační opatření horských vrchovišť a jejich vliv na dynamiku odtoku v pramenné oblasti Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Revitalizační opatření horských vrchovišť a jejich vliv na dynamiku odtoku v pramenné oblasti Otavy Abstrakt Tato bakalářská práce přináší a shrnuje dosavadní poznatky o hydrologické funkci horských vrchovišť, na které v ...
  • Superficies solo cedit 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Superficies solo cedit Diplomová práce se zabývá tématem superficiální zásady z pohledu jejího historického vývoje a místa v současném právním řádu. Uvedená zásada spočívá v tom, že vše, co se nachází na pozemku nebo z něj ...
  • Vývoj česko-lichtenštejnských vztahů po roce 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na vývoj vztahů a vazeb mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem v letech 2000-2015. Česká republika a knížecí rodina mají dlouhou společnou historii, sahající do středověku. Lichtenštejnové ...
  • Vývoj česko-lichtenštejnských vztahů po roce 2000 

   Defence status: RECOGNIZED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 7. 2. 2018
   Diplomová práce se zaměřuje na vývoj vztahů a vazeb mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem v letech 2000-2015. Česká republika a knížecí rodina mají dlouhou společnou historii, sahající do středověku. Lichtenštejnové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV