Now showing items 1-11 of 11

  • Akademická samospráva vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Akademická samospráva vysokých škol Abstrakt Rigorózní práce se zabývá akademickou samosprávou vysokých škol. V tomto směru v práci využívám komparaci s právním řádem Spolkové republiky Německo a s úpravou akademické ...
  • Akademická samospráva vysokých škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
  • Dvě století srbského románu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 12. 2007
   This dissertation is the first complex presentation of the Serbian novel in the 19th and 20th centuries. The dissertation deals with the dynamics in the development of the Serbian novel from its beginning till the year ...
  • Dvě století srbského románu 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 4. 2007
   Tato disertace je první komplexní prezentací srbského románu devatenáctého a dvacátého století. Zachycuje dynamiku vývoje od jeho vzniku do roku 2000 a vytváří jeho ucelený obraz na základě stručných analýz 165 románů. ...
  • Porovnání míry fyziologické odezvy organismu při použití odlišných jednolanových technik výstupu po laně 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Název: Porovnání míry fyziologické odezvy organismu při použití odlišných jednolanových technik výstupu po laně Cíle: Cílem této práce bylo porovnat míru fyziologické odezvy organismu při použití 3 odlišných jednolanových ...
  • Porovnání míry zatížení při přesunu v mokrém a suchém oděvu 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Název: Porovnání míry zatížení při přesunu v mokrém a suchém oděvu Cíle: Cílem této práce bylo porovnat míru zatížení při přesunu chůzí v mokrém a suchém polním stejnokroji vz. 95, při rychlosti 5 km∙h-1 s měnícím se úhlem ...
  • Role mezinárodní intervence na ukončení války v Bosně a Hercegovině se zaměřením na operaci NATO Rozvážná síla 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   A complicated civil conflict that was part of the process of disintegration of Yugoslavia took place in Bosnia and Herzegovina during the years of 1992-1995. The civil war, during which the warring parties received significant ...
  • Rostliny jako indikátory půdních vlastností 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Půda v budoucnu bude stále důležitějším přírodním zdrojem, půda je degradována, ubývá organické hmoty, mění se chemismus, dochází k její nadměrné exploataci. Místní vegetace může být obrazem specifických vlastností půdy, ...
  • Tělesné tresty dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 12. 2009
   Tělesné tresty dětí jsou v České republice bohužel stále velmi rozšířenou záležitostí. Tato práce ve svém počátku stručně sumarizuje současné poznatky o této problematice, o její historii, o legislativě a organizacích, ...
  • Využití dat Sentinel-1 pro sledování managementu luk 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The main goal of this diploma thesis was to find and quantify the connection between coherence, entropy, polarimetric angle alpha obtained from Sentinel-1 radar data and grass cutting/pastures. The research was carried out ...
  • Zobrazení hodnoty ekonomického růstu v médiích (obsahová analýza vybraných českých deníků). 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 31. 10. 2008
   Diploma thesis on Portrayal of Economic Growth Value is a content analysis of chosen czech daily papers. It is engaged in questions of economic growth (and gross domestic product) and its significance in daily papers Blesk, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV