• Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 11. 5. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Jan Bureš Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Název práce: Analytické a bioanalytické ...
  • Analytické a bioanalytické hodnocení nových potencionálních léčiv ze skupiny chelátorů železa 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 15. 11. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Jan Bureš Školitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. Název práce: Analytické a bioanalytické ...
  • Konektivita habitatů CHKO Třeboňsko ve vztahu k výskytu vydry říční 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Fragmentovaná krajina je v současné době velkým problémem v oblasti ochrany přírody. Ochrana její konektivity na základě prostupnosti je proto jedním z hlavních předmětů ochrany. Populace vydry říční na Třeboňsku patří k ...
  • Marketingový výzkum hodnoty značky Umbro na trhu s fotbalovým příslušenstvím 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Marketing research of Umbro brand value on the football equipment market. Objectives: The main objective of this thesis is to find out how football equipment consumers percieve the value of the Umbro brand. Another ...
  • Model konektivity krajiny pro vydru říční 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Model of landscape connectivity for European otter Abstract Landscape connectivity is one of the main functions that mitigate the effects of landscape fragmentation on organisms. It allows organisms to move through habitat ...
  • Občanské fórum v procesu tvorby českého stranického systému 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   / Abstrakt Předložená disertační práce pojednává o vzniku, vývoji a rozpadu Občanského fóra. Tento proces zároveň zasazuje do širšího rámce procesu tvorby českého stranického systému. Občanské fórum představovalo nejen ...
  • Rozpoznávání číslovek v českém textu 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Účelem práce bylo sestrojit nástroj, který by byl schopen rozpoznávat základní číslovky v česky psaném textu, a to jak číslovky zapsané číslicemi, tak složené číslovky zapsané slovy. Důraz je kladen hlavně na rozpoznávání ...
  • Systém českých číslovek a jejich automatické rozpoznání v textu 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Diplomová práce má dva cíle. Prvním je systematické roztřídění českých číslovek a dalších (i víceslovných) kvantitativních výrazů s ohledem na možné využití pro automatické zpracování češtiny. Základem jsou stávající ...
  • Věcná jurisdikce Mezinárodního trestního soudu 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tématem této disertační práce je věcná jurisdikce Mezinárodního trestního soudu (MTS). Takové činy jako agrese, genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, v anglické literatuře někdy označované jako "core crimes", ...
  • Vývoj analytické metody pro hodnocení proléčiva - boronyl salicylaldehyd isonikotinoyl hydrazonu v biologickém materiálu 

   Bureš, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Jan Bureš Školitel: PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj analytické metody ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV