Now showing items 1-6 of 6

  • Dopravní systémy na bázi syntetických hydrofilních polymerů pro přenos a řízené uvolňování siRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Terapeutika na bázi siRNA představují slibnou naději pro léčbu řady vrozených i získaných onemocnění. Princip metody spočívá v posttranskripčním umlčení patologického genu nebo souboru genů (tzv. RNAi proces), které jsou ...
  • Herní práce a možnosti jejího využití v komunikaci se seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
   Obsahem předložené práce je problematika herní práce. Nejprve je představen její britský model, s tradičním zaměřením na děti. Poté situace v České republice, kde se specializace herní práce teprve etabluje. Autorka ...
  • Polymerní systémy pro dopravu siRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Proces RNA interference (RNAi) je přirozený jev, při kterém dochází prostřednictvím malých dvouřetězcových RNA molekul (dsRNA) k posttranskripční regulaci exprese genů. "Small interfering RNA" (siRNA) je malá dsRNA, kterou ...
  • Postavení a činnost centrální banky 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Postavení a činnost centrální banky Centrální banky jsou velice mocné instituce a centrální bankovnictví je velice komplexní disciplína. Měnová politika se, jakožto nejdůležitější činnost centrálních bank, stala hlavním ...
  • Využití real-time PCR v diagnostice bakteriálních meningitid 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Výslovnost dvojího "i" ve východolašském dialektu 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Inventář samohlásek spisovné češtiny obsahuje pět krátkých /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ a pět dlouhých samohlásek /a:/, /e:/, /i:/, /o:/, /u:/. Starší dialektologické práce nicméně uvádějí, že ve všech podskupinách lašských ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV