Now showing items 1-6 of 6

  • Geny časné odpovědi jako nástroj pro studium prostorové orientace a paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Vlastnosti prostředí, orientační body v prostoru a časové zařazení stavů těla a jeho pohybů jsou stěžejními prvky mapy prostoru vytvářené v mozku ("cognitive map"). Naše znalosti týkající se toho, jak je v mozku reprezentován ...
  • Neurální substrát magnetické kompasové orientace u myši C57BL/6J 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Schopnost vnímat magnetické pole Země byla prokázána u řady živočichů, včetně zástupců všech pěti tříd obratlovců. O fyziologických mechanismech tohoto smyslu však víme jen velmi málo. Behaviorální, neuroetologické, ...
  • Porozumění českým větám u dětí s rizikem dyslexie a SLI 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit úroveň porozumění českým větám různé gramatické obtížnosti u dětí s rizikem dyslexie a se specificky narušeným vývojem řeči. Hlavním úkolem zde bylo odhalit, zda lze mezi ...
  • Porozumění čtenému u dětí s rizikem rozvoje gramotnostních obtíží 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem předložené diplomové práce bylo zhodnotit úroveň porozumění čtenému textu u dětí s rizikem vzniku gramotnostních obtíží. Hlavním záměr tkvěl v posouzení výkonů a míry úspěšnosti dětí ze sledovaných dvou skupin ...
  • Teologickoetické aspekty v paliativní péči (Charta péče) 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Bakalárská práce pojednává o jednotlivých teologicko-etických aspektech nejaktuálnejšího odborného dokumentu v oblasti paliativní péce, kterým je Charta péce o nevylécitelne nemocné a umírající v Nemecku. Vychází pritom z ...
  • Vztah mezi porozuměním gramatice a vývojem slovní zásoby v raném věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV