• Electromagnetic Waves in Dispersiveand Refractive Relativistic Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Studium paprsků (světočar světla) hraje významnou roli v mnoha astrofy- zikálních aplikacích a je předmětem intenzivního výzkumu, především v rámci tzv. gravitačního čočkování. Provedené studie se většinou zabývají šířením ...
  • Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Ve frekvenčně-časových spektrogramech elektromagnetických vln pozorovaných ve vnitřní magnetosféře Země v rozsahu 1-8 kHz se někdy vyskytují téměř horizontální skoro rovnoběžné intenzivní čáry. Takové události byly zaznamenány ...
  • Multipoint observations of magnetospheric wave phenomena 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 12. 2020
   Elektromagnetické vlnové jevy jsou jednı́m ze základnı́ch faktorů určujı́cı́ch formovánı́ zemské magnetosféry, jelikož jsou zodpovědné za přenos energie v bezesrážkovém plazmatu. Vı́cebodová pozorovánı́ ...
  • Pracovněprávní soudnictví ve vybraných členských státech EU 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá úpravou řešení individuálních pracovních sporů v právních řádech členských zemí EU, přičemž k porovnání byly vybrány právní řády český, anglický a francouzský. V první kapitole jsou nastíněny ...
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve vybraných členských státech EU 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 10. 2017
   The topic of the doctoral thesis is the regulation of passage of rights and obligations under employment relationship, i.e. the regulation that aims to safeguard the rights of employees in the event of structural changes ...
  • Vybrané vlnové jevy v zemské magnetosféře 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Ve vnitřní magnetosféře Země hrají významnou roli elektromagnetické vlny, které svými interakcemi s částicemi představují klíčový způsob přenosu energie při absenci srážek. Elektromagnetické vlny pozorované v tomto systému, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV