• Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Název: Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi Řešitel: Bc. Martina Benešová Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze E-mail autora: EvaGlaser@seznam.cz ABSTRAKT ...
  • Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Hlavním cílem této práce byla příprava makrocyklického ligandu založeného na 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekanovém skeletu, jež je vhodný pro komplexaci dvojmocných kationtů mědi. Cyklamový makrocyklus byl navržen tak, aby ...
  • Časové řady ekonomických ukazatelů 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
  • Diagnostika školní zralosti v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato práce se zabývá oblastí školní zralosti, jaké jsou její složky a jak probíhá diagnostika této oblasti u zápisu dětí do první třídy základní školy. Nedílnou součástí je také charakteristika vývoje dítěte v předškolním ...
  • Indikace k prenatálnímu vyšetření 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Jazykový management vybraných obecněčeských jevů 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   (česky) Jazykový management vybraných obecněčeských jevů Předmětem bakalářské práce bude zjistit, zda jevy obecné češtiny podléhají jazykovému managementu, do jaké míry a za jakých okolností. Půjde především o práci ...
  • Kvantifikace extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci u placentárních dysfunkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Metodiky Solvency II pro životní pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název práce: Metodiky Solvency II v životním pojištění Autor: Martina Benešová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Pavel Finfrle, Ph.D e-mail vedoucího: ...
  • Technika PNF u artroskopické stabilizace ramenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   Název: Technika PNF u artroskopické stabilizace ramenního kloubu Cíl: Cílem práce je poukázat na možné terapeutické využití konceptu proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) v časné fázi terapie po artroskopické ...
  • TET1 overexpression, DNA hypomethylation and aberrant expression of human endogenous retrovirus ERVWE1 in germ cell tumors 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 2. 2020
   TGCTs are tumors of male germ cells. They comprise of seminomas and non-seminomas (embryonal carcinoma, yolk sac tumor, choriocarcinoma, and teratoma). GCT types differ in the stage of differentiation, from undifferentiated ...
  • Totální endoprotéza kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Význam nestátních neziskových organizací v životě člověka s roztroušenou sklerózou 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   NÁZEV:NÁZEV:NÁZEV:NÁZEV: Význam nestátních neziskových organizací v životě člověka s roztroušenou sklerózou AUTOR:AUTOR:AUTOR:AUTOR: Martina Benešová KATEDRA (ÚSTAV)KATEDRA (ÚSTAV)KATEDRA (ÚSTAV)KATEDRA (ÚSTAV) Katedra ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV