• Development related termination of the root apical meristem activity 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Vývojová terminace aktivity apikálního meristému kořene Abstrakt Architektura kořenového systému je utvářena růstem a větvením jednotlivých koře- nů, přičemž kořenový růst je striktně regulován dlouhodobou aktivitou ...
  • Funkce apikálního meristému kořene 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Apikální meristém kořene je zdrojem buněk všech trvalých pletiv kořene. Na jeho aktivitě závisí růst a vývoj kořene. Regulace frekvence a orientace dělení buněk a jejich následné diferenciace pak ovlivňuje jak uspořádání ...
  • Gravity Models Enlarged by Institutional Factors 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá gravitačním modelem zahraničního obchodu, který je rozšířen o institucionální proměnné. Cílem práce je zjistit, jak se chová švýcarský exportér a to z pohledu průřezových i časových panelových dat. K ...
  • Názory žáků ZŠ na nebezpečnost vybraných savců 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato diplomová práce navazuje na moji bakalářskou práci "Vybraní savci ve výuce ZŠ a SŠ". Zabývá se názory žáků 8. a 9. ročníků základních škol na nebezpečnost vybraných savců. Mezi vybrané savce v této práci patří medvěd ...
  • Sophistication of European Union's Exports 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Cílem této práce je ohodnocení vztahu mezi obchodem a kvalitou vývozních produktů v Evropské Unii. Podstatnost práce je v odpovědi na otázku zda kvalita významně ovlivňuje obchodované množství e ekonomický rozvoj v EU. ...
  • Vybraní savci ve výuce ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV