• Carl von Clausewitz a konflikty po studené válce 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá dílem Carla von Clausewitze "O válce". Cílem práce je prozkoumat relevanci Clausewitzova díla v moderní válce. Dílo "O válce" podrobuje autor rozboru s přihlédnutím ke kontextu života Carla von ...
  • Časoprostorové aspekty vzniku "edge cities" v Pražském městském regionu 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Fenomén edge city má své kořeny v amerických metropolitních oblastech. V současnosti se podobné městské formy rovněž nachází i v jiných vyspělých městech. Transformace odehrávající se v post-socialistických metropolích od ...
  • Fotbal 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem práce bylo navrhnout a implementovat simulátor fotbalového utkání a porovnat výslednout implementaci s ostatními programy se stejnou funkcí. Byl navržen model, podle kterého hráči a brankáři hrají fotbalové utkání. ...
  • Hemodynamika v časné fázi kritických stavů a perioperační medicíně 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Beneš J.: HEMODYNAMIKA V ČASNÉ FÁZI KRITICKÝCH STAVŮ A PERIOPERAČNÍ MEDICÍNĚ - Využití méně invazivních monitorovacích prostředků k cílené hemodynamické péči ABSTRACT Hemodynamic instability occurs very often in critically ...
  • Oprávněné užití díla v právu autorském 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 4. 2007
  • Právní úprava výuky náboženství v českých zemích od roku 1918 do roku 1945 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 4. 2009
  • Procedurální generování měst 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato diplomová práce navrhuje novou metodu pro procedurální generování městských silničních sítí. Popsány jsou jednoduchá dopravní simulace založená na postřezích ze sociální geografie, která je schopná řídit časový vývoj ...
  • Proměna americké doktríny counterinsurgency během střetu s islamistickou global insurgency 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Proměna americké doktríny counterinsurgency během střetu s islamistickým globálním povstáním Teroristický útok 11. září poukázal na existenci nové hrozby pro USA. Teroristé, kteří za útokem stáli nebyli izolovaná skupina, ...
  • Realismus a náboženství v malířství na mughalském dvoře v 17. století 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Regulace receptorů spřažených s G proteiny Studie muskarinových a β-adrenergních receptorů u M2KO myší 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Souhrn (česky): Cílem práce bylo podrobně analyzovat myši s vyřazeným M2-receptorem (M2KO) jednak za klidových podmínek a dále po působení stresového podnětu (chladový stres). Zaměřili jsme se zejména na roli antagonistických ...
  • Sociální kapitál a rozvoj malých a středně velkých měst: případová studie měst Jihočeského kraje 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Hlavním cílem předkládané práce je empiricky hodnotit úroveň sociálního kapitálu ve vztahu k rozvoji města. Zaprvé, práce diskutuje teoretické zarámování konceptu sociálního kapitálu, dále uvádí téma regionálního rozvoje ...
  • Věcná břemena 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Z Á V Ě R Výhradně problematice věcných břemen se věnují především dvě monografie1 . Obé měly nesporný vliv na obsah této práce. Rád bych proto uvedl, že jestliže jsem v předložené práci s některými v nich uvedenými názory ...
  • Vznik, změna a zánik věcných břemen 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   A B S T R A K T Předmětem této práce je vznik, změna a zánik věcných břemen. Práce se věnuje jak obecným, spíše teoretickým, otázkám vzniku, změn a zániku věcných břemen, tak analyticky jednotlivým způsobům vzniku věcných ...
  • Zur Implementation der Rechtschreibreform in Österreich: Eine Untersuchung auf sprachmanagementtheoretischer Grundlage 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato sociolingvistická práce se zaměřuje na implementaci pravopisné reformy v Rakousku. Praktický výzkum vychází z teorie jazykového managementu. V práci je mimo jiné popsána cesta k pravopisné reformě linoucí se celým 20. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV