• Efekt sulfidu sodného na vlastnosti modelových hemových senzorových proteinů s globinovou strukturou senzorové domény 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Sulfan se účastní různých fyziologických procesů a je přiřazován k signálním molekulám podobně jako oxid uhelnatý nebo oxid dusnatý. Cílem působení H2S mohou být například proteiny, enzymy, transkripční faktory nebo iontové ...
  • Možnosti screeningu kognice u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   This Bachelor thesis deals with cognitive functions of the elderly and the options of screening examination of these functions. The goal of this thesis is to describe and compare the most used screening tests in the Czech ...
  • NADP-dehydrogenasy léčivých rostlin. 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Léčivé rostliny obvykle obsahují různé metabolity tvořené sekundárními biosyntetickými drahami, jako je např. fenylpropanoidní a šikimátová dráha závisející na dostupnosti NADPH. V této práci byla v 10 léčivých rostlinách ...
  • Povodně 2010: Případová studie Chrastava 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Diplomová práce pojednává o přírodní katastrofě z pohledu člověka. Detailněji se zaměřuje na pocit ohrožení a migraci z důvodu povodně, která zasáhla Chrastavu na Liberecku v roce 2010. Cílem práce je zjistit, zda závisí ...
  • Sirkařství v Kyšperku a okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Srovnání pohledu na člověka a svět ve výtvarném umění a filosofii antického Řecka 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce "Srovnání pohledu na člověka a svět ve výtvarném umění a filosofii antického Řecka" si klade za cíl pojednat o zasazenosti antického člověka do světa, a to jak z hlediska filosofického, tak i z pohledu ...
  • Tropické deštné lesy: dynamika vývoje a vlivy lidské společnosti (učivo pro výuku zeměpisu na středních a vysokých školách) 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Předložená bakalářská práce se zabývá tropickými deštnými lesy jako jedním z nejohroženějších biomů světa. Práce je komplexní rešerší pramenů české a světové literatury věnující se charakteristikám tropického deštného lesa. ...
  • Využití HPLC v chirálních separacích II. 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Využití HPLC v chirálních separacích II. Diplomová práce Martina Bartošová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Heyrovského 1203, Hradec Králové. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV