• Aspekty francouzské zahraniční politiky ve vztahu k Iráku 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Deviatilita komunikací v síťových analýzách s využitím GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Diplomová práce si klade za cíl určit způsob zohlednění tvaru komunikací v síťových analýzách. Jsou rozebrány metody pro matematické vyjádření tvaru linie, z nich je pro další využití vybrána metoda křivolakosti. Dále je ...
  • Environmentální výchova jako součást geografického vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Tato disertační práce se zabývá environmentální výchovou jako součástí geografického vzdělávání. Environmentální výchova představuje jedno z průřezových témat, jehož implementace do výuky je dle platných kurikulárních ...
  • Kartografické znázornění biodiverzity s využitím pro účely geografického vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
  • Možnosti osvětové činnosti v problematice biologických invazí u studentů SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Práce metodou dotazníkového šetření zjišťuje, jaká je informovanost gymnaziálních studentů o problematice rostlinných invazí. V rámci této problematiky byla navržena a v praxi vyzkoušena modelová vyučovací hodina. Modelová ...
  • "Ostrovy" odpadků ="Islands" of Waste 

   Bartoš, Jan (2013)
  • Rozhodování Ústavního soudu ČR a jeho vliv na civilní soudní řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 1. 2013
   Resumé Text, který se Vám dostává do rukou, "Rozhodování Ústavního soudu ČR a jeho vliv na civilní soudní řízení," se skládá ze tří odlišných částí. Každá z nich přináší vlastní téma a dohromady je spojují zásahy Ústavního ...
  • Sankcionování právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   1 Sanctioning of legal persons Abstract Sanctioning of legal person is a topic that is more than relevant. Although the phenomena of criminal liability of legal person is not unknown to the continental Europe, rapid ...
  • Sledování výskytu neofytů v povodí Smutné 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Práce shrnuje výsledky sledování výskytu vybraných invazních neofytů v povodí Smutné. Na šesti úsecích vodních toků (cca 18 km) bylo provedeno mapování břehové vegetace. Dále byl ve vybraném úseku proveden fytocenologický ...
  • Stopové prvky a izotopy Pb ve vybraných vzorcích kostí 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cílem této práce je formou rešerše stručně shrnout dosavadní teoretické poznatky o stopových prvcích a jejich vstupech do kalcifikovaných tělních tkání. Jsou zde popsány mechanismy jejich vstupů i ukládání do lidského ...
  • Využití stopových prvků a izotopů Pb pro bioarcheologický výzkum vybraných pohřebišť 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Cílem této práce je, prostřednictvím analýzy stopových prvků a Pb izotopů archeologických nálezů kosterního materiálu z doby římské a následného období stěhování národů, poskytnout informace o základních bioarcheologických ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV