• Aplikované experimenty s využitím měřicích přístrojů pro výuku analytické chemie na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Břížďala, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   ❆❜str❛❝t ❆♥❛❧②t✐❝❛❧ ❝❤❡♠✐str② ✐s ❛ ❞✐s❝✐♣❧✐♥❡ ❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ❝❤❡♠✐❝❛❧s✱ t❤✉s ✐t ❤❛s ❛ ✇✐❞❡ r❛♥❣❡ ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ♣r❛❝t✐s❡✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s❡s ♦❢ ✇❛t❡r✱ ❢♦♦❞✱ ♠❡❞✐❝✐♥❡s✱ s♦✐❧✱ ❢❡❡❞s✱ ♥❛t✉r❛❧ s✉❜st❛♥❝❡s✱ ...
  • Chemické úlohy pro střední školy se zemědělským zaměřením 

   Defence status: DEFENDED
   Břížďala, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
  • Přehled matematiky pro studium fyzikální chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Břížďala, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Fyzikální chemie je disciplínou, která navazuje na poznatky z obecné chemie a pro jejíž studium je nezbytná znalost některých matematických operací. V bakalářské práci jsou prezentovány výsledky orientačního šetření, kterým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV