• Agrese a smrt v Lorkových dramatech 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tato disertační práce se zaměřuje na několik specifických aspektů dramatické tvorby Federica Garcíy Lorky. Jedná se o čtyři dominantní témata: agrese, smrt, mužský a ženský element a sexualita. "Materiál" tvoří ...
  • Bylanská kultura na území Prahy na základě vyhodnocení pohřebišť z Ďáblic a Suchdola 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The presented thesis deals with the evaluation of the graves, preliminary dated in the early Iron Age, made during rescue archaeological excavations in Prague-Ďáblice and Prague-Suchdol within years 2000-2004. The basis ...
  • Formální tautologie v češtině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   The main purpose ofthis work was to describe and classify FT used in the contemporary Czech language and to demonstrate formal and semantic variety and high functional potential of this specific class of sentences.
  • Formální tautologie v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   V následujících kapitolách se pokusím blíže specifikovat podstatu formálních tautologií, popsat jejich výrazné formální, sémantické i funkční rysy a na základě analýzy jazykového materiálu klasifikovat (z hlediska formálního ...
  • K jednomu typu verifikačních vět v češtině 

   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Příspěvek analyzuje jeden typ českých verifikačních vět (vět potvrzujících či popírajících určité tvrzení), založený na souvětném spojení afirmativní a negativní podoby jedné propozice: Že bych se moc těšil na Ježíška, to ...
  • Mezipopulační variabilita zpěvu ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Mezipopulační variabilita zpěvu je mezi ptáky velmi rozšířený fenomén. Ukazuje se, že u řady druhů se liší zpěv příslušníků populací z různých zeměpisných oblastí. V případě dialektů dokonce mezi jednotlivými formami ...
  • Mezipopulační variabilita zpěvu strnada obecného: příčiny a důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Mezipopulační geografickou variabilitu zpěvu můžeme nalézt u mnoha ptačích druhů. Jednou z jejích nejzajímavějších forem jsou dialekty, které jsou charakterizované jasně oddělenými hranicemi mezi populacemi jedinců sdílejícími ...
  • Patologie postav v italském románu 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Předkládaná diplomová práce pojednává o patologii románových protagonistů v italské literatuře 20. století. Materiál pro toto téma poskytují čtyři následující autoři: Italo Svevo (1861 - 1928), Dino Buzzati (1906 - 1972), ...
  • Predispoziční faktory vzniku alergií XIV. 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Jana Bílková Predispoziční faktory vzniku alergií XIV. Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor Farmacie Cíl práce: Zjistit vliv vnějších a rodinných faktorů na rozvoj ...
  • Vyhodnocení pohřebního ritu období Ha/LT z lokality Tišice (okr. Mělník) 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením archeologických nálezů z doby železné, které byly získány při záchranném archeologickém výzkumu lokality Tišice v letech 2003 a 2005. Jejím cílem je zejména popsat ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV