• Asymptotic Behavior of Gradient-Like Systems 

   Bárta, Tomáš
   Date of defense: 4. 10. 2017
  • Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Práce se ověřuje model dynamické diskonexe slunečních skvrn popsaný ve článku " The dynamical disconnection of sunspots from their magnetic roots" (Schüssler & Rempel, 2005, Astron. Astrophys. 441, 337). Pro tento účel ...
  • Husserlova teorie poznání 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Hlavním cílem této práce je představit Husserlovu teorii poznání. Celá práce je uvedena interpretací Husserlovy myšlenky o selhání novověkých věd a jeho celospolečenských důsledcích. Následuje výklad specifikující problém ...
  • Information-theoretic properties of selected stochastic neuronal models 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   According to the classical efficient-coding hypothesis, biological neurons are naturally adapted to transmit and process information about the stimulus in an optimal way. Shannon's information theory provides methods to ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou Cíl: Účelem práce bylo zpracovat teoretické informace k dané diagnóze a vytvořit kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacientce ...
  • Kultura mezinárodních firem působících v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se věnuje poměrně složité problematice kultury organizace, národní kultury a jejich vzájemnému vlivu na sebe. Pojmům národní kultura i kultura organizace je na první pohled v literatuře věnován poměrně ...
  • Možnosti praktického využití domácí doúpravy vody nejen pro domácnost, ale i pro zdravotnická zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Voda se na Zemi vyskytuje v různých skupenstvích a různém složení. Aby voda splňovala limity pro pitnou vodu, je často nutná její doúprava. Metod na úpravu vody je relativně hodně. Ne všechny jsou vhodné na úpravu pitné ...
  • Pojetí jednání a člověka jako jednající bytosti u Benedikta Spinozy 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Využití internetu pro získávání talentů 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato diplomová práce předkládá aktuální poznatky k problematice využití internetu pro získávání talentů. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry organizace tyto poznatky v praxi akcentují. Za tímto účelem je v první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV