• Inovace obsahu a metod výuky chemie se zaměřením na vizualizaci prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Využití informačních a komunikačních technologií, včetně počítačové grafiky, ve výuce chemie představuje aktuální a frekventované téma současné didaktiky chemie. Důraz je v dosud publikovaných pracích kladen na znázornění ...
  • Institut stížnosti podle správního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   - The Institution of Complaint According to the Administrative Procedure Code The subject of this rigorous thesis is a special type of complaint, which is a complaint about certain kind of behavior or procedure in public ...
  • Jaderná magnetická rezonance v perovskitech Pb(x)Ba(1-x)(FeNb)0.5O3 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   V rámci této práce byly změřené teplotní závislosti spekter jaderné magnetické rezonance izotopů 207 Pb, 137 Ba a 93 Nb v polykrystalických vzorcích PbxBa1-x(FeNb)0.5O3, kde x = 0 (BFN), 0.5 (PBFN), 1 (PFN) a v monokrystalickém ...
  • Komponenty VCL pro vektorovou grafiku ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Předmětem práce je zhodnocení problematiky vzorců ve výuce organické chemie na střední škole, zhodnocení současného stavu softwaru pro kreslení chemických struktur a vývoj VCL komponent pro chemické kreslení. V současnosti ...
  • Leoš Mareš - fenomén českého moderátorství 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   1 Annotation: Leoš Mareš - The Phenomenon of Czech Hosting The diploma thesis deals with one of the most notable personalities of Czech hosting - Leoš Mareš. There has been no relevant work or thesis on the academic (and ...
  • Nečinnost v řízení před správními orgány 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Nečinnost v řízení před správními orgány - abstrakt Disertační práce se věnuje problematice nečinnosti správních orgánů v řízení před nimi, která z pohledu právní nauky i aplikační praxe představuje nejrozšířenější formu ...
  • Řízení o rozkladu 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Shrnutí - Řízení o rozkladu Diplomová práce se zabývá problematikou rozkladu a následného zvláštního správního řízení o něm. Rozklad představuje řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout dosud nepravomocné prvoinstanční ...
  • Studium multiferoických perovskitů metodami jaderné magnetické rezonance 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Náplňou tejto bakalárskej práce je štúdium oxidu Pb(FeNb)0,5O3 s perovskitovou štruktúrou pomocou spektroskopie jadrovej magnetickej rezonancie. Študovaná látka patrí medzi triedu materiálov vykazujúcich magnetoelektrické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV