• Eufemismy v současné publicistice 

   Švíbková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Užívání eufemismů je z pohledu mluvčích motivováno snahou vyhnout se takovému výrazu, který by byl příjemcem pociťován jako nevhodný. Eufemismy jsou primárně chápány jako prostředky zdvořilosti, mluvčí se jejich prostřednictvím ...
  • Kolísání samohláskové kvantity v maskulinech tvořených sufixem -č ve veřejných tištěných textech 

   Švíbková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Práce popisuje a zkoumá kolísání samohláskové kvantity deverbativních substantiv zakončených na -č na pozadí starší oborové literatury, z níž vychází i soubor jmen pro dílčí praktický výzkum. V něm jsou sledovány výskyty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV