• The development of swine B cells and the role of gama delta T lymphocytes in immunization of naive immune system. 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 4. 2013
   Thesis summary The process of B cell lymphogenesis in swine remains uncertain. Some reports indicate that pigs belong to a group of animal that use ileal Peyers's patches (IPP) for the generation of B cells while others ...
  • The development of swine B cells and the role of gama delta T lymphocytes in immunization of naive immune system. 

   Defence status: RECOGNIZED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Souhrn v češtině Proces lymfogeneze u prasat zůstává stále do značné míry nejasný. I když některé práce naznačují, že prasata patří do skupiny zvířat, která využívají pro vývoj B buněk ileální Peyrovy pláty (IPP), jiné ...
  • Exotické umění v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá historií a vlivem artefaktů exotického umění na kulturní sféru ve středoevropské České republice. Vymezuje a klasifikuje kategorie exotického umění a popisuje jejich působení na našem území v ...
  • Exotický artefakt. Studie předmětu ze čtvrtého světa v české kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   PhDr. Kateřina Štěpánová, MA Abstrakt disertační práce, 2013 An Exotic Artefact Study of the position of an object from Fourth World in the Czech culture Abstract This thesis deals with the anthropological and museological ...
  • Sebereflexe studentů učitelství matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   V teoretické části předkládané diplomové práce shrnuji dosavadní poznatky o profesi učitele, uvádím současné trendy v přípravném vzdělávání učitelů (PVU). Soustředím se především na tzv. reflektivní model PVU a možnosti ...
  • Teorie a praxe prezentace exotického umění v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 11. 2010
   Rigorózní práce se zabývá historií a vlivem artefaktů exotického umění na kulturní sféru ve středoevropské České republice. Vymezuje a klasifikuje kategorie exotického umění a popisuje jejich působení na našem území v ...
  • Tvorba Eduarda Petišky pro malé děti 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Základní myšlenkou diplomové práce je probuzení zájmu o dětskou tvorbu Eduarda Petišky. V úvodu se zabývám důvody a hypotézami, které stály u zrodu tohoto záměru. V teoretické části odpovídá její charakter literárně-teoretickému ...
  • Využití didaktických metod při edukaci pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   V této bakalářské práci na téma "Využití didaktických metod při edukaci pacientů" se zabýváme didaktickými metodami a jejich využitím sestrami při edukaci pacientů. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV