• Arboreální aktivita drobných savců ve smíšeném lese 

   Defence status: RECOGNIZED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 10. 2008
  • Charakterizace redukce flubendazolu u člověka in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Jana Štěpánková Vedoucí rigorózní práce: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název rigorózní práce: Charakterizace redukce ...
  • Intertextuality in academic writing: citation in soft and hard sciences 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Na základě korpusové analýzy 72 odborných článků zkoumá tato práce způsoby, jimiž se odkazuje na dosavadní výzkum ve čtyřech různých vědních oborech, dvou humanitních (lingvistika a dějiny umění) a dvou přírodních (astronomie ...
  • Kauza úmrtí Josefa Odložila v českém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   The bachelor's thesis "The Case of Josef Odložil's Death in the Czech Press" deals with the circumstances of the death of athlete Josef Odložil, who was the ex-husband of artistic gymnast Věra Čáslavská. It focuses on Josef ...
  • Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: Životní příběhy o druhé světové válce z Neveklovska 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 3. 2019
   This Dissertation is the benefit to studying of the questions of the oral history of forcibly ejected inhabitants of Neveklov and its neighbourhoods during the 2nd World War. About this region, there exists authentic ...
  • Kolektivní paměť násilně vystěhovaných obyvatel: životní příběhy o druhé světové válce z Neveklovska 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 4. 2013
   Předkládaná rigorózní práce je příspěvkem ke studiu problematiky životních příběhů obyvatel násilně vystěhovaného území Neveklovska za druhé světové války. O tomto regionu existují autentické výpovědi a toto území je ...
  • Postava učitele v ruské klasické literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit postavení učitele v odkazu na ruskou klasickou literaturu. V úvodu seznamuje s kulturně historickými kontexty fungování ruského školství v průběhu 19. století. Hlavní náplní práce ...
  • Prevence AIDS v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   In my thesis I dealt with the problems of AIDS in the Czech Republic bearing in mind the need of the society to inform young people effectively about AIDS and at the same time to influence their attitudes, skills and ...
  • Veřejné zdravotní pojištění a jeho pojetí v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Vliv prenylflavonoidů na detoxikační enzymy v hepatocytech 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Jana Štěpánková Školitel: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv prenylflavonoidů na detoxikační ...
  • Vývoj mateřského školství v Pardubicích ve xx. století 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 5. 2008
   Co ntent of the diploma work is focused on development of the nursery education in the region ardubice in the XXth century. By the help of available primary sources upon which this Work Wu,a . s built, there are captured ...
  • Vzpomínková vyprávění z Neveklovska. (Zmapování vzpomínkových vyprávění násilně vystěhovaných obyvatel Neveklovska za druhé světové války) 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Neveklov a jeho okolí, tj. Neveklovsko je území ve středních Čechách. Tato oblast byla v období druhé světové války (1939-1945) násilně vystěhována nacisty pro účel zřízení vojenského cvičiště pro výcvik zbraní vojsk SS. ...
  • Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the superficial principle into the ...
  • Závazná stanoviska jako nástroj ochrany přírody a krajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 3. 2020
   This thesis focuses on the binding opinion and defines its key role in nature and landscape protection. From the author's viewpoint construction activity is an activity with the greatest impact on nature and landscape and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV