Now showing items 1-6 of 6

  • Agent optimization by means of genetic programming 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Tato práce se zabývá problémem výběru nejvhodnějšího agenta pro novou, agenty doposud neviděnou úlohu z oblasti dobývání znalostí. Je navržena metrika na prostoru úloh z oblasti dobývání znalostí a na základě této metriky ...
  • Computational Intelligence Methods in Metalearning 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Tato práce je zaměřena na problematiku výběru algoritmu, která má za cíl doporučit algoritmus strojového učení k nové úloze. Řešení problému vychází z myšlenky, že se algoritmy chovají podobně na podobných datech. Tato ...
  • Simulace dopravy 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Název práce: Simulace dopravy Autor: Jakub Šmíd Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Martin Nečaský, Ph. D. e-mail vedoucího: necasky@ksi.mff.cuni.cz Abstrakt: Cílem této práce ...
  • Studie nakládání s gastroodpady 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Gastroodpady jsou problematickou skupinou odpadů vzhledem k jejich vlastnostem a způsobům, jak mohou být zpracovávány. V teoretické části této práce je obsažen souhrn legislativy týkající se nakládání s gastroodpady v České ...
  • Studie složení a produkce domovních odpadů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V mnoha zemích jsou stanoveny cíle pro nakládání s komunálním odpadem, jeho opětovného využití a snížení množství ukládaného na skládky. Pro vývoj efektivních strategií je nutná znalost spolehlivých informací o složení ...
  • Vliv kyseliny acetylsalicylové na parametry rovnice lisování 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Student: Jakub Šmíd Školitel: Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Vliv kyseliny acetylsalicylové na parametry rovnice lisování. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV