Now showing items 1-9 of 9

  • Bayesian modeling of market price using autoregression model 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   1 Bayesovské modelování tržní ceny za pomoci autoregresního modelu 1Šindelář Jan Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstrakt: V doktorské práci ...
  • Bayesian modeling of market price using autoregression model 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   1 Bayesovské modelování tržní ceny za pomoci autoregresního modelu 1Šindelář Jan Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí doktorské práce: Ing. Miroslav Kárný, DrSc. Abstrakt: V doktorské práci ...
  • Bezpečné oblasti OSN v občanské válce v Bosně a Hercegovině v letech 1993-1995 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Didaktika skoků z malé trampolíny v rámci soutěže Teamgym 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   1 Abstract Name: Didactics of jumps from a small trampoline in the competition TeamGym Characteristics: The teoretical part deals with concepts related to gymnastice, history and the division of gymnastics, mainly gymnastic ...
  • Informační asymetrie v ekonomice a příklady jejich vlivu na trzích 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tématem práce je charakteristika vývoje ekonomie informací, zejména teorie asymetrických informací, a vliv informačních asymetrií na jednání účastníků tržních vztahů. Prvotním cílem práce bylo vytvořit komplexní obraz ...
  • Nový regionalismus a institucionální rámec regionální spolupráce Západního Balkánu 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   The presented thesis is analyzing the regional cooperation in the Western Balkans (WB) focusing on interactions of local actors. Theoretical background is based on the new regionalism, a theoretical approach to regional ...
  • Nový regionalismus a institucionální rámec regionální spolupráce Západního Balkánu 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 3. 2013
   ŠINDELÁŘ, Jan. Nový regionalismus a institucionální rámec regionální spolupráce Západního Balkánu. Praha, 2013. 101s. Rigorózní práce (PhDr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ...
  • Stalinův pomník v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   was unveiled on 1st May 1955 as a part of the celebration of 10th anniversary of the end of the WW2; more than two years after Stalin's death. The political situation in the Soviet block was changed after N. S. Khrushchev's ...
  • Stalinův pomník v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   was unveiled on 1st May 1955 as a part of the celebration of 10th anniversary of the end of the WW2; more than two years after Stalin's death. The political situation in the Soviet block was changed after N. S. Khrushchev's ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV