• Dramatická výchova v učitelské praxi absolventů PedFUK oboru učitelství pro 1.st.ZŠ se specializací dramatická výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Na počátku této diplomové práce byla má pozitivní zkušenost s dramatickou výchovou a záměr pokusit se zjistit, nakolik se daří uplatňovat dramatickou výchovu v současném prostředí českého základního školství a v jakých ...
  • Existencialismus v díle Alberta Moravii 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Cílem této práce je vyhledat existenciální prvky v tvorbě italského spisovatele Alberta Moravii a zmapovat jejich vývoj. Zaměřili jsme se na čtyři romány, které reprezentují jednotlivá období spisovatelovy tvorby, a pokusili ...
  • Formy hliníku v acidifikovaných povrchových vodách - toxicita a trendy 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá formami hliníku, které se vyskytují v acidifikovaných povrchových vodách. Velká pozornost je věnována především zastoupení anorganického monomerického hliníku, tedy frakci, která na některé ...
  • Poezie Sebastiana Satty 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 11. 2018
   (česky) Hlavním tématem této rigorózní práce je básnická tvorba předního sardského básníka Sebastiana Satty, tématické konstanty a obraz Sardinie v jeho tvorbě. Práci otevírá stručný historický, sociální a politický kontext ...
  • Role otce ve vývoji dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
  • Téma Sardinie v poezii Sebastiana Satty 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   (in English): The topic of this thesis is poetic work of the premier sardinian poet Sebastiano Satta, in particular thematic constants and reflection of Sardinia in his work. The first chapter is dedicated to the brief ...
  • Vývoj složení atmosférických srážek a atmosférické depozice v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem emisí a s nimi spojeným složením atmosférických srážek a atmosférické depozice na území Evropy. Jedná se práci rešeršního charakteru, která shrnuje a hodnotí současné ...
  • Způsob trávení volného času dětí v období puberty 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Obsahem této bakalářské práce je dítě v období puberty a jeho způsoby trávení volného času. Zaměřuje se převážně na postavení dítěte v rodině a zohledňuje jeho zájmy, tužby a přání pro výběr a věnování se volnočasovým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV