Now showing items 1-13 of 13

  • Agenda říčanského hrdelního soudu od roku 1667 do josefínské soudní reformy 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 2. 2007
   Výzkum dějin kriminality, resp. hrdelního soudnictví, je v českých zemích neodmyslitelně spjat se jmény Jaroslava Pánka a Evy Procházkové, jejichž systematická a intenzivní činnost na tomto poli začala v první polovině 70. ...
  • Analýza pohybových aktivit žáků v tělesné výchově na 2. stupni ZŠ v Jihočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   This thesis deals with the analysis of physical activities of children at primary school in South Bohemia. It finds out the conditions for teaching physical education, content to teaching, find out if pupils take the ...
  • Diferenciace kvasinkových populací Saccharomyces cerevisiae: studium vlivu kultivačních podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Dlouhodobý výzkum chronologicky stárnoucích populací laboratorních kmenů kvasinky Saccharomyces cerevisiae odhalil, že kvasinky jsou schopny diferenciovat a vytvářet specializované buněčné typy. V současné době je nejpodrobněji ...
  • Kriminalita na Říčansku ve 2. polovině 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Výzkum dějin kriminality, resp. hrdelního soudnictví, je v českých zemích neodmyslitelně spjat se jmény Jaroslava Pánka a Evy Procházkové, jejichž systematická a intenzivní činnost na tomto poli začala v první polovině 70. ...
  • Kriminalita v raně novověkých Čechách na příkladu Říčan (1667-1757) 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 12. 2011
   THESIS ABSTRACT PhDr. Jan Šimek Criminality in Early Modern Bohemia. The Case of Říčany (1667-1757) This work is a contribution to understanding of criminality in Bohemia in early modern period, which is conceived as a ...
  • Letní příprava florbalového týmu FbC Strakonice 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Předložená bakalářská práce se zabývá rozvojem pohybových schopností u florbalistů. Jejím cílem je zpracování návrhu letní přípravy pro hráče v kategorii mužů a pro starší juniory. Tento plán je zařazen do ročního tréninkového ...
  • Netradiční motivační multimediální objekty ve výuce fyziky - interdisciplinární přístup 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Vdiplomove prdcijsoupfedlozeny ndvrhy na laboratorni ulohy pro rozsifeni vyuky fyziky na stfedni skole apro zvysenijeji atraktivity pro studenty. Jejich cilemje pomoc ucitelumjyziky pfi tvorbe zajimavych mefeni v mezioborovych ...
  • Obraz generála Shermana v odborné historické literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá postavou amerického generála Williama Tecumseha Shermana a jeho činností za americké občanské války v moderní historiografii. Zkoumá především hodnocení jeho vojenské kampaně v Georgii, v Severní ...
  • Příspěvek ke studiu vztahů mezi Spojenými státy americkými a Velkou Británií od Monroeovy doktríny po americkou občanskou válku 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor thesis analyses how important and sensitive foreign relations have been between the United States of America and Great Britain since the mid-19th century until the American Civil War. The respect or disregard ...
  • Stranictví a politická či názorová zaujatost v západních médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Tato bakalářská práce pojednává o explicitní i implicitní názorové podjatosti sdělovacích prostředků v České republice, Velké Británii a USA. První část práce je věnována stručnému historickému vývoji médií jako účastníka ...
  • Školní fyzikální pokusy v provedení XXXL 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • TOR signalizace u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   TOR ("Target of rapamycin") protein je vysoce konzervovaná serin/threoninová kináza, která je centrální komponentou signálních kaskád regulujících buněčný růst a metabolismus eukaryotních organismů od kvasinek až po člověka. ...
  • Vliv dezinformací na mediální obraz a zahraniční politiku Kosova 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV