• Brněnská architektura po roce 1990 ve vztahu k architektuře meziválečného období 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Hlavním tématem práce je hledání vztahu mezi brněnskou architektonickou scénou po roce 1990 a meziválečnou architekturou. Cílem je zjistit, zda dvacátá a třicátá léta vybudovala pro Brno architektonickou tradici, na kterou ...
  • Český architekt během politických změn po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   V diplomové práci se autorka chce zabývat širším kontextem současné české architektury. V názvu práce nicméně zaznívá "český architekt", a to z toho důvodu, že nejde o kvalitativní kritický rozbor stylového vývoje české ...
  • Fenomén zaměstnanosti v evropském kontextu a jeho reflexe v sociální politice MPSV ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda stačí historické pojetí zaměstnanosti tak jak se vyvinulo za komunismu a zda je zaměstnanost v pojetí ekonomické činnosti hlavním terapeutickým nástrojem v současnosti dvou ...
  • Ošetřovatelská kazuistika u nemocné s akutní respirační insuficiencí 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Posturální stabilita u pacientů s cerebelární ataxií 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Práce se zabývá problematikou mechanismů udržování posturální stability u pacientů s postižením cerebela. Práce shrnuje formou literární rešerže základní neurofyziologické poznatky týkající se vlivu cerebela na posturální ...
  • Studie výskytu, nakládání a ekonomiky plen v souciálních zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   V současné době se mění složení komunálního odpadu, v důsledku demografických změn. Tyto změny znamenají nárůst množství odpadů, které se dříve v KO buď nevyskytovaly vůbec, nebo ve velmi omezené míře. Příkladem takového ...
  • Účinnost stimulace vestibulárního systému u pacientů s poruchou stability 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Práce shrnuje formou literární rešerše základní fyziologii vestibulárního systému, jeho poruchy a zabývá se vlivem účasti vestibulárního systému na řízení posturální stability. V experimentální části práce je sledován vliv ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV