• Efektivita léčby chronických forem fibrilace síní katetrizační radiofrekvenční ablací, aplikací preventivní stimulačních režimů a hybridních terapií 

   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 11. 2007
   Výsledky naší studie nám umožňují odpovědět na hlavní cíl studie: Pomocí paměťových záznamů z kardiostimulátoru jsme prokázali největší efektivitu na potlačení FS kombinovanou terapií, tedy radiofrekvenční katetrizační ...
  • Explicitní popisy v soudobé japonské literatuře 

   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   V diplomové práci "Explicitní popisy v soudobé japonské literatuře" se zabývám současnou prozaickou tvorbou popisující problémy dnešní japonské společnosti. První část práce je věnována vymezení tabu a zvolení vhodných děl ...
  • Firemní kultura (teoreticko-empirický pohled na firemní kulturu) 

   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   Organizační kultura - to je fenomén, který se zejména v posledních desetiletích objevil v hledáčku manažerů i teoretiků. Proč tomu tak je? Nakolik podniková kultura ovlivňuje chod a výkon organizace? A co je to vlastně ta ...
  • Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení 

   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Diplomová práce Náhrada nákladů řízení v nalézacím a exekučním řízení popisuje hlavní aspekty související s náhradou nákladů řízení ve dvou zmíněných druzích civilního procesu. Náhrada nákladů je chápána jako podružné téma, ...
  • Portrét "muže" a "ženy" v dílech Mišimy Jukia 

   Šedivá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   V bakalářské práci "Portrét "muže" a "ženy" v dílech Mišimy Jukia" se zabývám rozborem mužských a ženských postav v pěti vybraných dílech tohoto autora- ve Zpovědi Masky, Žízni po lásce, Hukotu příboje, Zlatém pavilonu a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV