• Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou osteosyntéza po subtrochanterické fraktuře femuru vlevo s následnou komplikací vazivové rigidity v kolenního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou osteosyntéza po subtrochanterické fraktuře femuru vlevo s následnou komplikací vazivové rigidity kolenního kloubu. Shrnutí: Během souvislé ...
  • Majetkoprávní důsledky rozvodu manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 1. 2011
   Tato diplomová práce nese název "Majetkoprávní důsledky rozvodu manželství." Toto téma jsem si zvolila, protože vzhledem k vysokému počtu rozvodů jde o stále aktuální a přínosné téma. Cílem mé diplomové práce je objasnit ...
  • The role of hDia1 and hDia2 in melanoma cell invasion 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Cílem diplomové práce bylo objasnit roli proteinů hDia1a hDia2 v invazním chování melanomových A375-M2 buněk. Při práci byla použita metodika siRNA transfekce, western blotting, fluorescenční a konfokální mikroskopie. ...
  • Specifické změny na nohách moderních gymnastek a možnosti jejich fyzioterapeutického ovlivnění 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   Název: Specifické změny na nohách moderních gymnastek a možnosti jejich fyzioterapeutického ovlivnění pomocí pohybového programu Cíl práce: Cílem této práce je zhodnotit funkci a specifické změny na nohách moderních gymnastek ...
  • Vzdělávání dospělých - ČR před vstupem do EU (s ohledem na terciární vzdělávání) 

   Šťastná, Jana (2004)
   Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma "Vzdělávání dospělých - ČR před vstupem do EU" s ohledem na terciární vzdělávání. Téma celoživotního vzdělávání je v dnešním světě velmi aktuální a dalo by se říct, že se ...
  • Wordplay in Shakespeare's Romeo and Juliet 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Bakalářská práce "Překlady slovních hříček v Shakespearově Romeovi a Julii" se problematikou překládání Shakespear zaměřením na slovní hříčk žto typický prvek Shakespearova dramatického díla. Prostřednictvím konkrétních ...
  • Závěť 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Závěť Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený rozbor institutu závěti, jednoho z nejvýznamnějších institutů dědického práva. Současný občanský zákoník, který silně posílil testovací svobodu zůstavitele, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV