• Bakteriální toxiny modulující funkce myeloidních fagocytů pomocí signalizace cAMP 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • Barack Obama a Blízký východ 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   The thesis named Barack Obama and Middle East analyzes American foreign policy to-wards the countries of the Middle East region - Iraq, Iran and Israel. After two con-secutive terms of George W. Bush, new policies of the ...
  • Filmový festival Finále Plzeň 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Tato práce pojednává o filmovém festivalu Finále Plzeň, který každý rok na jaře prezentuje svým návštěvníkům systematický průřez českou filmovou tvorbou. Festival se soustředí výhradně na nové domácí snímky a seriály, které ...
  • Hostitelé a vektoři trypanosom pěvců 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Konopí pro léčebné použití v lékárně 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Ondřej Černý Supervisor: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Title of thesis: Medical cannabis at the pharmacy ...
  • Nástroj na generování programů pro čtení textových vstupů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   V předložené práci se zabýváme návrhem a implementací nástroje AutoComp na generování programů pro zpracování strukturovaných texotvých dat. Vstupem nástroje je popis textových dat vyžívající regulárních výrazů a stavových ...
  • Rozvoj algoritmického myšlení na střední škole pomocí programovatelných robotických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Obsah Použité zkratky ...................................................................................................................... 9 Úvod ........................................................................ ...
  • Signaling effects of adenylate cyclase toxin action on phagocytes 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 10. 2015
   The adenylate cyclase toxin (CyaA) plays a key role in the virulence of Bordetella pertussis. CyaA penetrates CR3-expressing phagocytes and catalyzes the uncontrolled conversion of cytosolic ATP to the key second messenger ...
  • Signaling effects of adenylate cyclase toxin action on phagocytes 

   Defence status: RECOGNIZED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 2. 2016
   Adenylát-cyklázový toxin (CyaA) je klíčovým faktorem virulence bakterie Bordetella pertussis. CyaA se váže na fagocyty produkující komplementový receptor 3 (CR3) a následně katalyzuje přeměnu vnitrobuněčného ATP na významného ...
  • Signalizace adenylátcyklázového toxinu bakterie Bordetella pertussis v makrofázích. 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Souhrn Adenylátcyklázový toxin je klíčovým faktorem virulence bakterie Bordetella pertussis, která způsobuje onemocnění černý kašel. Primárním cílem tohoto toxinu v hostitelském organismu jsou myeloidní fagocytické buňky ...
  • Smluvní podmínky FIDIC a jejich použití v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   v českém jazyce Cílem této diplomové práce je zejména pomocí vzájemné komparace popsat rozdíly mezi jednotlivými typy smluvních vzorů FIDIC a dále základní vzory zasadit do kontextu aplikace v České republice, zejména ...
  • Stabilitu indikující HPLC metoda pro hodnocení fluoxetinu 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Ondřej Černý Školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: Stabilitu indikující HPLC ...
  • State Space Symmetry Reduction for TBP Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Threaded Behavior Protocols (TBP) je specifikační jazyk pro modelování chování softwarových komponent. Tato práce se zaměřuje na analýzu TBP specifikací v rámci prostředí, která obsahují neomezené množšví replikovaných ...
  • Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák. 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 10. 2015
   Tato diplomová práce má za cíl zejména analyzovat skutkové podstaty trestného činu vraždy a zabití podle § 140 a 141 tr. zák., zhodnotit jejich dosavadní aplikaci českými soudy po dobu pěti let a poukázat na možná řešení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV