• Alternativní způsoby řešení pracovněprávních sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 6. 2022
   Alternative resolution of labour disputes Abstract This thesis discusses the issue of alternative dispute resolution methods in terms of suitability of their use in the context of individual labour disputes. Alternative ...
  • Comparing reactive techniques to classical planning for intelligent virtual agents 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Mnoho současných počítačových her lze popsat jako dynamické simulace běžící v reálném čase obývané autonomními inteligentními virtuálními agenty (IVA), kde většina struktury prostředí je neměnná a jednou z nejběžnějších ...
  • Cooperative games with partial information 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   (česky) 21. května 2021 Částečně definované kooperativní hry jsou zobecněným modelem klasických kooperativních her, ve kterém je známa hodnota pouze některých koalic. Proto se dá na tento model nahlížet jako na jeden z ...
  • Divinace jako vyprávěcí prostředek narativních pramenů pozdní antiky 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   This thesis focuses on the interpretation of the narrative of divination in selected late antique sources. The aim of this historical probe is to refine the interpretation of RomanChristian relations using the methodology ...
  • Economic and Social Costs of Power Outages: The Case of Pakistan 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
  • Germánské spony starší doby římské v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   This dissertation evaluates Germanic fibulae of the Early Roman Period found in the area of Bohemia. The catalogue mainly consists of ca. 740 already published brooches. For the purpose of this dissertation, many of them ...
  • Idem ius omnibus sed ignoratia legis non excusat (Stejné právo pro všechny, ale neznalost zákonů neomlouvá) 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 5. 2020
   The law is the same for all but ignorance of law is no excuse. Abstract: This work discusses the comprehensibility and accessibility of law by the general public. Its goal is to analyse the barriers that make it difficult ...
  • Izolace a charakterizace fosfoenolpyruvátkarboxylasy ze semen Zea mays 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Monge property for interval matrices 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato práce je prvním průzkumem oblasti intervalových matic s Mongeovou vlastností. Zabývá se charakterizacemi a vlastnostmi dvojice tříd matic - třídy intervalových silně Mongeových matic a třídy intervalových slabě ...
  • Normané v jižní Itálii a na Sicílii v 11. a 12. století 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 4. 2011
   Práce "Normané v jižní Itálii a na Sicílii v 11. a 12. století" obsahuje dějiny regionu v době od příchodu prvních normanských válečníků do nástupu štaufské dynastie. Líčí osudy normanských žoldnéřů, kteří propůjčovali ...
  • Normané v jižní Itálii a na Sicílii v 11.-12. století 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Problematika jihoitalských Normanů, o kterých pojednává tato práce, je v evropské historii dosti specifická. Od dějin jiných západoevropských států své doby se liší blízkým kontaktem se dvěma dalšími významnými kulturními ...
  • Pohřebiště ze starší doby římské v Ohnišťanech (okr. Hradec Králové) 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalářská práce hodnotí nálezy z pohřebiště starší doby římské, které bylo objeveno při orbě 1,4 km jihovýchodně od obce Ohnišťany (okr. Hradec Králové). Hlavní část je uložena v Národním muzeu v Praze (56 předmětů). ...
  • Reducing Complexity of AI in Open-World Games by Combining Search-based and Reactive Techniques 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Hry s otevřeným světem jsou žánrem počítačových her, který hráčům nabízí vysokou míru volnosti pro ovlivňování herního světa. Tato volnost znatelně komplikuje tvorbu umělé inteligence pro tento druh her. V této práci ...
  • Sewing pattern editor 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Konstrukce střihů je základní součástí oděvního návrhářství. Předmětem této práce je implementace editoru textilních střihů, který by vyhovoval potřebám nezávislých oděvních návrhářů a výrobců zakázkového šatstva. Práce v ...
  • Válečná obřadnost nahuaských etnik 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   V této práci se autor zabývá specifiky válečnických tradic nahuaských etnik v době konkvisty Mexika. V následujícím textu je popsán průběh válečných tažení, popis běžně užívaných taktik a rituálů praktikovaných během bojů ...
  • Válečnictví Tarahumarů v koloniálních pramenech 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Účelem této práce je analýza válečných zvyků tarahumarského etnika v severním Mexiku během koloniální éry. Práce se zaměřuje jak na technologické aspekty války, jako jsou zbraně, strategie a taktika, tak i na společenské ...
  • Viktimizace pacientů s duševním onemocněním. 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Účel: Zjistit a) stav výzkumu násilného chování a viktimizace pacientů trpících onemocněním schizofrenního okruhu; b) zjistit u pacientů trpících schizofrennií prevalenci násilného chování a viktimizace a studovat prediktory ...
  • Vliv digitalizace na uvádění dokumentárních filmů v kontextu jednosálových kin 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky) Bakalářská práce se v rámci nové filmové historie zabývá proměnami a vývojem spojeným s nástupem digitalizace v Česku. Obecně se věnuje vlivu technologické změny na filmovou distribuci a diverzitě programové nabídky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV