• Doprava raněných a nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   The topic of this work is non emergency ambulance service ( i.e. transport of wounded and/or sick persons). The theoretical part is devoted to the history of medical transportation services from ancient times to the present ...
  • Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Ethical codes of non-medical health professions focusing on ambulance service workers ABSTRACT A sharp increase of number of the codes of ethics in all fields of human activity is the trend of current ethical education. ...
  • Hamiltonova funkce v mechanice klasické a kvantové 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Cílem této práce je prozkoumat Hamiltonovu funkci, její základní vlast- nosti a její vztah k amplitudě přechodu. Derivace Hamiltonovy funkce podle polohy a času mají význam hybnosti a energie. Znalost Hamiltonovy funkce ...
  • Kanonické kvantování midisuperspace modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   In this work we will try to quantize midisuperspace model of spherically sym- metric spacetime with massless scalar field. On this type of spacetimes we apply Dirac method of canonical quantization, leading to Wheeler-DeWitt ...
  • Operační kritéria pro definici IRES 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   in English - The Employment of Persons with Disabilities in the Czech Republic The topic of the thesis is the matter of employment of persons with disabilities in the Czech Republic. I selected this topic based on both my ...
  • Působení skupinových mentalit v ČR po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Disertační práce si klade za cíl popsat a analyzovat působení mentalit vybraných sociálních skupin jako jednoho z kulturně sociálních procesů transformace české společnosti po roce 1989. Mentality jsou popisovány prostřednictvím ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 1. 2011
   Diplomová práce pojednává o působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným v rámci českého právního řádu. Jejím cílem je v prvé řadě vymezit pojem působnost valné hromady. Dále je jím podrobná analýza jednotlivých ...
  • Spiritualita manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá manželstvím, a to zejména křesťanským. Manželství je nahlíženo z pohledu spirituality, jako cesta Bohem chtěná, cesta setkávání se s Bohem a cesta směřující k Bohu. Práce nejprve vymezuje, co je ...
  • Srovnání právní úpravy zabezpečení v nemoci v České republice a Bulharské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 11. 2016
   Cílem této diplomové práce je podat přehledné a srozumitelné informace o zabezpečení v nemoci v rámci aktuální právní úpravy nemocenského pojištění v České republice a v Bulharské republice, následně porovnat vybrané ...
  • Studium struktury a funkce IRES elementů v kvasinkových buňkách 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Iniciace translace je důležitý krok v regulaci buněčné exprese. Translace většiny buněčných mRNA je zahajována klasickým mechanizmem závislým na přítomnosti 7mG čepičky. Existují však mRNA, které jsou překládány alternativním ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV