• Břeclavská lež: etické hranice práce se zdroji a sociální konstrukce reality médii 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce Břeclavská lež: Etické hranice práce se zdroji a sociální konstrukce reality médii se zabývá postupy zpravodajských médií při utváření obsahů (o vybrané menšině) a jejich schopností ovlivnit společenské ...
  • Čapkovo pojetí pravdy a každodennosti 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Diplomová práce se zamýšlí nad filozofickým základem Čapkových próz. Nejprve se zabývá osobností Karla Čapka a jeho ovlivněním pragmatismem a poté se snaží rozebrat filozofii pragmatismu teoreticky. Práce se zaměřuje ...
  • Československo-italské vztahy od pochodu na Řím do locarnské konference 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Zahraniční politika fašistické Itálie patří k nejoblíbenějším tématům historiků italského fašismu. Mussoliniho zahraniční politika poutá pozornost pro svůj expanzivní rozměr, středem zájmu jsou hlavně vztahy související s ...
  • Československo-italské vztahy od pochodu na Řím do locarnské konference 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 11. 2007
   Zahraniční politika fašistické Itálie patří k oblíbeným tématům historiků italského fašismu. Mussoliniho zahraniční politika poutá pozornost pro svůj expanzivní rozměr, středem zájmu jsou hlavně vztahy související s ...
  • Domácí práce a volný čas, neslučitelné prvky soukromé sféry? 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   DOMÁCÍ PRÁCE A VOLNÝ ČAS, NESLUČITELNÉ PRVKY SOUKROMÉ SFÉRY? Autor práce: Zuzana Černá Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vzájemných vztahem domácích prací a volného času. ...
  • Etika práce se synchronem v televizním zpravodajství a publicistice 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Bakalářská práce Etika práce se synchronem v televizním zpravodajství a publicistice rozebírá problematiku užití synchronních výpovědí v rámci mediálních obsahů a způsob jejich úpravy. Vše je zasazeno do etického rámce a ...
  • Image of Physical Disability in Social Work Articles 

   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2020)
  • Modlitba u Edity Steinové 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Edita Steinová, filosofka židovského původu, řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže, světice a patronka Evropy, patří k významným postavám dvacátého století. Během svého pohnutého života procházela různými fázemi vztahu ...
  • Modlitba v podobenstvích v Lukášově evangeliu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
   Diplomová práce Modlitba v podobenstvích v Lukášově evangeliu se nejprve zabývá samotným pojmem podobenství: jak mu rozumí moderní naratologie, jak byl tento literární útvar užíván ve Starém zákoně a v novozákonních ...
  • Poválečná "očista" v české kinematografii 1945 - 1946 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Práce pojednává o procesu očisty ve filmovém oboru po druhé světové válce, kterou v letech 1945-1946 prováděla disciplinární rada Svazu českých filmových pracovníků. Ještě před ustavením retribučních dekretů vznikly v rámci ...
  • Práva a povinnosti pacientů a jejich aplikace v ošetřovatelské praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   A man who finds himself in the role of the patient does not lose his rights, but remains responsible for his actions. Most of the rules of cohabitation applies to patients as well as for everyone else, but lays out special ...
  • Retribuční soudnictví ve filmovém oboru po druhé světové válce 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Práce se zabývá retribučním soudnictvím v rámci české kinematografie v letech 1945-1948. Ihned po válce vznikaly revoluční očistné komise, jež soudily domnělé kolaboranty na úrovni podniků i odborových svazů. Disciplinární ...
  • Sociálna komunikácia myši domácej (Mus musculus) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Chemická komunikácia je najdôležitejším spôsobom dorozumievania sa u myši domácej. Tradične bola v tejto súvislosti skúmaná predovšetkým moč, z dôvodu jej pomerne ľahkého získavania a analýzy, a typického spôsobu jej ...
  • Sociální bydlení v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Cílem diplomové práce bylo zmapovat, jak funguje sociální bydlení v Praze a přispět k hodnocení efektivnosti opatření. Ve studii bylo analyzováno 15 městských částí Prahy se zaměřením na proces a podmínky výběru nájemníka ...
  • Vhodná exkurzní místa v okolí Kolína pro environmentální výchovu na 1. st. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   The thesis deals with environmental education for the pupils of primary education in the natural localities near Kolín and shows teachers how to undertake the so called place- based education. The theoretical part is focused ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV