• Analýza látek přírodního původu metodou kapilární izotachoforézy a kapilární zónové elektroforézy 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Byla vypracována metoda tITP-CZE s obráceným elektroosmotickým tokem pro analýzu sedmi organických kyselin přírodního původu. Byl sledován vliv koncentrace borátového pufru, vliv pH, přídavku organického rozpouštědla, ...
  • Health Care in the United States of America 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   TEZE V ČESKÉM JAZYCE Téma diplomové práce: Zdravotní péče ve Spojených státech amerických Spojené státy americké, federativní prezidentská republika složená z padesáti států, jsou třetí nejlidnatější (přes 309 milionů ...
  • Koncept "Rogue States" a postoj zahraniční politiky USA k Íránu a Korejské lidově demokratické republice 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá otázkou konceptu "rogue states" a strategiemi Spojených států, jež jsou proti rogue states používány. Konkrétně je pozornost zaměřena na dva takto označené státy - Írán a Korejskou lidově demokratickou ...
  • Možnosti pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce. V práci bude nejen zmíněn popis druhů vybraných duševních nemocí, ale především pojednává o uplatnění lidí s ...
  • Nefrit na dálném východě v 1. polovině 1. tis. n. l. 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   (česky) Tato práce se zabývá nefrity na Dálném Východě v letech 0 - 500. Popisuje rozdíl mezi pravými nefrity (nefritem a jadeitem) a pseudonefrity. Sleduje jejich fyzikální vlastnosti, naleziště a původní způsob opracování. ...
  • Osmolalita parenterálních přípravků. Fosfáty 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmeceutické technologie Kandidát Mgr. Veronika Černá Konzultant Doc. PharmDr. Zdenka Šklubalová, PhD. Název rigorózní práce Osmolalita parenterálních ...
  • Osobnostní rysy jedinců závislých na psychoaktivních látkách, na alkoholu a patologických hráčů 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   česky Diplomová práce se zabývá jedním z důležitých témat současnosti. Snaží se hledat osobnostní strukturu jedinců závislých na alkoholu, psychoaktivních látkách a patologických hráčů. Popisuje rozdíly v osobnostní struktuře ...
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s karcinomem jazyka 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Postavení izraelských Arabů v politickém systému Izraele 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá otázkou postavení izraelských Arabů v rámci politického systému Státu Izrael. Pro zkoumání dané problematiky byly zvoleny dva postupy. Nejprve je pozornost soustředěna na historický vývoj postavení ...
  • Pozornost u předškolních dětí 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   česky Hlavním úkolem bakalářské práce je zjišťovat a měřit pozornost dětí v předškolním věku. Je rozdělena na dvě části. Teoretickou část, která je věnována vymezení pozornosti, podává ucelený přehled počínající historií ...
  • Pozornost u předškolních dětí 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   česky Bakalářská práce má za úkol zjišťovat a měřit pozornost dětí v předškolním věku a možnosti jejího rozvoje vlivem procvičování. Je rozdělena na dvě části. Teoretickou část, která je věnována vymezení pozornosti, podává ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV