• Cesta mužů a žen do komunální politiky Kutné Hory 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Cesta mužů a žen do komunální politiky Kutné Hory. Tato práce se zaměřuje na motivace a důvody, proč muži a ženy vstupují do komunální politiky středně velkého města, jakým je Kutná Hora. Důraz jsem kladla na otázky ...
  • Ergoterapie u osob s neglect syndromem. 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Experimentální film a video 2. pol. 20. stol. v didaktických souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Černá, T.: Experimentální film a video 2. pol. 20. stol. v didaktických souvislostech. [Diplomová práce] Praha 2016 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 95 s. (Přílohy: výtvarné práce žáků ...
  • Izolace proteinů z oviduktální tekutiny prasnice afinitní chromatografií na DNA-celulose 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Oviduktální tekutina byla izolována z vejcovodů prasnice, tekutina byla zmražena a lyofilizována pro následnou chromatografickou separaci na DNA-celulose a pro stanovení antimikrobiální a glykosidasové aktivity. Afinitní ...
  • Lidské ne/výtvarné zásahy do krajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Bakalářská práce má charakter teoretické studie, se zaměřením na výtvarné aspekty tématu a jeho aplikaci v didaktické oblasti. Cílem práce bylo zaměřit se na lidské zásahy v krajině a přiblížit se pojmu "ne/výtvarnosti". ...
  • Marketingový koncept sportovně relaxačního centra 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
  • Možnosti uplatnění žen v managementu organizací 

   Černá, Tereza (2005)
   Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích a řídících pozicích ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo ...
  • Role psychologa v péči o terminálně nemocné pacienty 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Abstact In healthcare the role of psychologist and the possibility of using psychological intervention in somatic wards is still a rather utopian idea. The role of the psychologist and its use in the care of terminally ill ...
  • Rovnost z hlediska věku a genderu (Česko, Dánsko, Francie, Polsko) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Rovnost z hlediska věku a genderu Abstrakt Diplomová práce na základě dat z výběrového šetření speciální Eurobarometr 437 a speciální Eurobarometr 465 pojednává o nerovnostech na základě věku a pohlaví v Česku, Dánsku, ...
  • Srovnání vlastností buněčných linií rezistentních k ellipticinu, doxorubicinu a cisplatině 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   6 Abstrakt Neuroblastom je nejčastější solidní extrakraniální nádor dětského věku. I přes veškeré pokroky v onkologické diagnostice a terapii je léčba některých forem neuroblastomu stále obtížná. Jednou z největších ...
  • Studium mechanismu účinku protinádorových léčiv na neuroblastomy 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Nádorová onemocnění jsou i přes veškeré pokroky v onkologické diagnostice a terapii druhou nejčastější příčinou úmrtnosti. Proto je naší snahou přispět ke zlepšení této situace. Cílem disertační práce bylo studium vlivu ...
  • Úmrtnost v US podle pohlaví a rasy: historie a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Cílem bakalářské práce je popsat úmrtnost ve Spojených státech podle pohlaví, rasy a hispánského původu. Je sledován vývoj ukazatelů úmrtnosti v období 1933 až 2014 pro celkovou populaci podle pohlaví a 2006 až 2011 za ...
  • Vliv pohybových aktivit ve vodě na dechové funkce žen po ablaci prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Název práce: Vliv pohybových aktivit ve vodě na dechové funkce žen po ablaci prsu. Cíl práce: Cílem práce je navrhnout a ověřit program pohybových aktivit ve vodě u žen po ablaci prsu, které by pozitivně ovlivňovaly jejich ...
  • Vliv pohybových aktivit ve vodě u žen po ablaci prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Vývoj a postavení beachvolejbalu v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 9. 5. 2014
   Název: Vývoj a postavení beachvolejbalu v českém prostředí Cíle: Hlavním cílem této práce je popsat a zhodnotit vývoj beachvolejbalu na našem území od jeho počátku. Dalším cílem je popsat způsob organizování a začlení ...
  • Žena a výchova ve filosofii Edith Steinové 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV