• Co přitahuje ženy a muže do dobrovolnických organizací? 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Děti s vývojovými obtížemi ve smyslu budoucích potíží ve čtení a psaní 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
  • Komunikační strategie etablujících se mediálních projektů 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Práce se zaměřuje na tři nové české mediální projekty, které byly založeny v roce 2014: na zpravodajský web Echo24.cz, měsíčník Reportér magazín a videoportál DVTV. Popisuje jejich vznik, který proběhl v důsledku změn na ...
  • Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klienta 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cílem práce je na základě pozorování popsat rituál při úspěšném ukončení léčby drogové závislosti v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak klient, který takto ukončil léčbu, tento rituál vnímá. Práce se zaměřuje ...
  • Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Rituály se dají popsat jako slavnostní úkony mající svá pravidla a svůj význam. Mají své místo nejen v terapeutických komunitách pro uživatele návykových látek, ale i v běžném životě. Obvykle se váží k tradicím určitého ...
  • Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 4. 2016
   Shrnutí Tématem této diplomové práce jsou sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů. První a druhá kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky právní sankce. Autorka nejprve vymezuje základní ...
  • Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   ČERNÁ, Michaela. Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ. Praha, 2012. 221 s.: Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních ...
  • Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 10. 2013
   Bibliografický záznam ČERNÁ, Michaela. Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ. Praha, 2013. 220 s.: Rigorózní práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. ...
  • Úspěšnost léčby deriváty sulfonylurey u diabetes mellitus 2. typu 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Michaela Černá Konzultant: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc Název rigorózní práce: Úspěšnost léčby derivátů ...
  • Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Název: Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele. Anotace: Černá, M.: Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele. /Diplomová práce/ Praha 2013 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ...
  • Výtvarné umění a sport 

   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Název: Výtvarné umění a sport Abstrakt: V bakalářské práci se autor snaží postihnout a porovnat sport a umění, zachytit momenty kdy jsou si podobné, jejich vzestup nebo potlačení. Nedílnou součástí sportu je pohyb, který ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV