• Analýza adenosintrifosfátu a adenosindifosfátu pomocí HPLC-MS/MS 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V této bakalářské práci byly analyzovány a detekovány vzorky adenosindifosfátu a adenosintrifosfátu pomocí metody HPLC-MS/MS. V rámci tohoto bakalářského projektu byly nalezeny orientační limity detekce (LOD) studovaných ...
  • Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice Argentinian, ...
  • Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 10. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra divadelní vědy Obecná teorie a dějiny umění a kultury Divadelní věda Argentinské, brazilské a mexické diskurzy v současné latinskoamerické dramatice Argentinian, ...
  • Chemická enukleace u savčích oocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Předchozi techniky enukleace byly nepřesne a časově naročne. Často se využiva barveni jaderne DNA pomoci Hoechstu, přičemž je barvivo pro oocyt jedovate a ma vliv na jeho dalši vyvoj.Chemicka enukleace je metoda, ktera ...
  • Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z rodiny ...
  • Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 2. 2018
   10 ABSTRAKT Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z ...
  • Edukační hry s chemickou tematikou 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Rigorózní práce je věnována studiu jedné z metod vedoucích k rozvoji tvořivosti a aktivity žáků, a sice hře. Hlavním cílem práce je prozkoumání problematiky herních aktivit, včetně podmínek, možností a výhod jejich zavedení ...
  • Hodnocení slovní zásoby dětí v rámci logopedické ambulance 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce vychází ze skutečnosti, že v České republice neexistuje moderní standardizovaný test pro hodnocení úrovně slovní zásoby dětí. Předpokládá, že za daných podmínek se navzájem budou postupy a materiály ...
  • Kritéria a způsoby hodnocení ve výuce slohu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 1. 2009
   Diplomová práce se zabývá tématem hodnocení, jeho specifičností v hodinách slohové výchovy. Zaměřuje se na psané projevy žáků, zkoumá způsoby a kritéria hodnocení kontrolních slohových prací. Vychází z analýzy opravených ...
  • Léčba Crohnovy choroby pomocí exkluzivní enterální výživy v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá problematikou Crohnovy choroby a její léčby v pediatrii pomocí exkluzivní enterální výživy. Práce je rozdělena na 2 části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní ...
  • Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   NÁZEV: Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. V ...
  • Prasečí endogenní retroviry z pohledu xenotransplantací 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Schopnost imitace řečového rytmu u filologicky orientovaných osob 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Význam rytmu pro řečovou komunikaci byl znám už antickým řečníkům, počínaje čtyřicátými léty minulého století se tento fenomén stává předmětem soustavnějšího zájmu řečových věd a v poslední dekádě zaznamenáváme v dané ...
  • Stanovení adenosintrifosfátu a adenosindifosfátu v reálných vzorcích 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Úkolem tohoto diplomového projektu bylo nalézt vhodné podmínky pro stanovení dvou běžných nukleotidů adenosindifosfátu a adenosintrifosfátu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie a provést jejich analýzu v reálných ...
  • Svatba a rodina - teď a nebo až později 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Utváření sociální struktury u dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 4. 2. 2010
   The diploma thesis "Creating Social Structure among Children in Nursery School" deals with equality of opportunity to pre-school education. The education right is guaranteed for man by legal system. The thesis deals with ...
  • Vliv zákroků metabolické chirurgie u obézních pacintů na kalciofosfátový metabolismus a sérovou koncentraci některých mikronutrientů 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 6. 2021
   This thesis focuse on bariatric-metabolic surgery and its impact on serum concentrations of various metabolic parameters. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. Basic facts about bariatric-metabolic ...
  • Vybrané aspekty autorskoprávní ochrany počítačových programů 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Oblast autorskoprávní ochrany počítačových programů, resp. dalšího prodeje rozmnoženiny počítačového programu není prostá zásadních nejasností, které si v dohledné době pravděpodobně vyžádají novelizaci autorskoprávních ...
  • Vybrané právní aspekty testování osobnosti ve výběrových řízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 10. 2020
   Selected Legal Aspects of Personality Assessment in the Recruitment Process Martina Černá This thesis deals with some essential legal aspects of personality assessment (also called "personality testing") in the recruitment ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV