• Facebook a dospělá populace 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá jednou z největších online sociálních sítí - Facebookem. Klade si za cíl odhalit, jak je vnímána jejími staršími uživateli, to znamená, snaží se s využitím polostrukturovaných individuálních ...
  • Facebook a jeho role v životě studentů 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Fenomén camp 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   V této bakalářské práci se věnujeme zejména širšímu představení fenoménu, který je nazýván camp. Popisujeme zde základní rysy campu, jakými jsou například přehnaná snaha o efekt, zaujatost pro nepovedené umění a jeho ...
  • Fragmenty jednoho věku: životopisná zpověď Zděňka Pince 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 8. 2009
  • Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   Komparace právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice - Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy patentů v České republice a Čínské lidové republice s důrazem na úpravu obsaženou ...
  • Možnosti veřejné politiky ve zvyšování politické informovanosti dospělých občanů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato práce představuje problematiku nízké politické informovanosti dospělých občanů v České republice z pohledu veřejné politiky. Nízkou míru politické informovanosti přitom pojímá jako zásadní příčinu toho, že voliči ...
  • Muzeum umění v proměnách své sociální funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Muzea umění stále mají nezastupitelnou úlohu, a to jak pro svět umění, tak pro širší společnost. Tato diplomová práce se zabývá zejména jejich proměnou a problémy, kterým ve vztahu k současné společnosti čelí. Soustředí ...
  • Mystifikace a intertextualita ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   This Diploma thesis deals with the plays of the Divadlo Járy Cimrmana. I will use description and explanation to examine the influence of mystification, intertextuality and comicality on the success of this Prague theatre. ...
  • Mystifikace a intertextualita ve hrách Divadla Járy Cimrmana 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   1 Abstract In my diploma thesis I deal with the concept of the Jára Cimrman Theater. Using description and explanation, I examine the influence of mystification, fictional worlds, intertextuality, and special effects of ...
  • Principy animace 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Animovaná tvorba představuje specifický druh výtvarného umění, jež se až do nedávné doby pohyboval zejména na poli filmového průmyslu. Pokud jsme ještě před dvaceti lety vyslovily pojem animovaný, většina z nás si představila ...
  • Profesní etika v advokátní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Profesní etika v advokátní praxi Klíčová slova: ETIKA, ADVOKACIE, PROFESNÍ ETIKA Ústředním tématem mé diplomové práce je profesní etika vztahující se k výkonu advokacie v České republice a instituty s etikou advokáta ...
  • Proměny Korejského poloostrova a "sluneční politika" v období 1998-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Referování o významných krizových událostech v českých denících na příkladu mexické chřipky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby, jakými čtyři vybrané české deníky pokryly nástup a rané šíření jedné z posledních světově významných krizových událostí, tzv. mexické chřipky, která vypukla v první polovině roku ...
  • Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby? 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Remitence v Mexiku: nástroj pro snižování chudoby?" se zabývá problematikou remitencí zasílaných mexickými migranty z USA svým rodinám a jejich možným vlivem na redukci chudoby. Pro Mexiko představují ...
  • Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L. 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L. 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • "Toxíci": Pionýři světa drog ve světě reálsocialismu. Symbolická re-konstrukce počátků drogové subkultury v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Cílem předkládané práce je nalézt odpověď na otázky, které se pojí s problematikou symbolické konstrukce kolektivní identity počáteční drogové komunity v Československu. Toto symbolické vytváření kolektivní identity je ...
  • Vnímání kvality života mužů a žen s celiakií 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá vnímáním kvality života dospělých mužů a žen s onemocněním celiakie a rozdíly mezi nimi. Cílem bylo jejich kvalitu života zhodnotit a zjistit, zda se mezi muži a ženami vyskytují ve vnímání kvality ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV