Now showing items 1-20 of 22

  • Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. IV 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Vytrvalé rostliny čeledi Amaryllidaceae jsou obecně známé pro svoji krásu, ale také jako byliny, které obsahují široké spektrum alkaloidů. Do dnešních dnů bylo izolováno více než 500 alkaloidů. Amaryllidaceae alkaloidy ...
  • Bejt pánem svýho těla (První menstruace v kontextu dospívání). 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 26. 10. 2007
   Předmětem mého kvalitativního výzkumu byla menarche (první menstruace). V práci jsou představeny výsledky deseti epizodních rozhovorů s ženami ve věku 25 až 30 let. Hlavní důraz jsem kladla na to, jak si ženy na menarche ...
  • Česká žena: vývoj vztahu moci a sexuality v kontextu proměny české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • České televizní Silvestry - proměna v letech 1978-1998 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bakalářská práce České televizní Silvestry- proměna v letech 1978-1998 se zabývá především českou televizní zábavou. V této práci je zkoumán jeden z jejích produktů- televizní Silvestr. Pomocí archivních materiálů jsou ...
  • Dominance v interakci 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Cílem této disertační práce je přispět k rozvoji aktivní jazykové politiky České republiky. Politika EU usiluje o kohezi pohraničního obyvatelstva, jejíž důsledkem je posun v chápání identity a v jazykových kompetencích. ...
  • Dramatické hry podporující rozvoj skupinové citlivosti a altruismu v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
  • Ekofeministické hnutí u nás? Tři případové studie 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 26. 10. 2006
  • Intimita a technologie: Smartphone jako nejlepší přítel? 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce se zaměřuje na intimitu a technologii v kontextu moderní společnosti. Vztah těchto dvou aspektů společnosti je představen jako vzájemně se ovlivňující, kdy intimita stále více strukturuje technologii a na druhou ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze hlavičky radia 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze hlavičky radia Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí poznatků a studií týkající se problematiky úrazů loketního kloubu, zejména ...
  • Marketingový výzkum názorů veřejnosti - zákazníků na pořádání velkých sportovních akcí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
  • Možnosti využití stanovení antimikrobiální účinnosti ústních vod v laboratorních cvičeních z biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Předložena diplomova prace se zabyva možnostmi využiti stanoveni antimikrobialni učinnosti ustnich vod. Byla navržena dvě laboratorni cvičeni, ktera bude možno provadět se studenty gymnazii, škol střednich a vyššich se ...
  • Náhlá kardiovaskulární úmrtí sportovců v České republice a v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název Náhlá kardiovaskulární úmrtí sportovců v České republice a v zahraničí Cíle Hlavním cílem diplomové práce je shromáždit údaje o náhlých úmrtích sportovců z kardiovaskulárních příčin v České republice a v zahraničí. ...
  • Nesting behaviour and population genetics of solitary bees (Hymenoptera: Anthophila) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 11. 2013
   My thesis is focused on nesting behaviour and population genetics of solitary bees. These two topics, although seemingly unrelated, bring much new information and thus contribute to the better understanding of solitary bee ...
  • Operativně pátrací prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Operativně pátrací prostředky Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem operativně pátracích prostředků vymezených trestním řádem, do kterého byly zařazeny s účinností od roku 2002. Hlavním cílem práce je ...
  • Překážky injekčních uživatelů nelegálních návykových látek spojené s přístupem k socialním službám 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the social stigma of injecting users of illegal addictive substances, specifically it deals with the social stigmas that may occur in connection with the use of addictive substances. Social ...
  • Spatial variability and diversity of phytobenthos and metaphyton 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 11. 2010
   Spatial variability and ecology of phytobenthic algal assemblages in peat bogs Abstract The thesis concerns two main issues: spatial distribution of microalgal assemblages in the environment of temperate peat bogs, and ...
  • Vliv složení střevní mikrobioty na kondici u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   The aim of this thesis is to summarize present knowledge concerning the effects of gut microbiota composition on condition in birds. The effect of gut microbiota on various aspects of animal physiology is currently intensively ...
  • VÝVOJ A OPTIMALIZACE PLNĚNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH KOLON 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 05. 2025
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 5. 2022
   The aim of this thesis was to develop and optimize the packing of a new series of chromatographic columns called Astra with subsequent analytical measurements to determine the quality of optimized packing processes, the ...
  • VÝVOJ UHPLC-MS/MS METODY KE STANOVENÍ NILOTINIBU V KRYSÍM SÉRU 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   This bachelor thesis aimed to develop a UHPLC-MS/MS method for the determination of nilotinib in rat serum. The developed UHPLC-MS/MS method was used to monitor the pharmacokinetic release of the active substance in a rat ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV