• Apoptóza a její role u vybraných chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemickčh vûd Kandidát: Hana âerná ·kolitel: Prof. RNDr. Eva Kvasniãková, CSc. Název diplomové práce: Apoptóza a její role u vybrančh chorob ...
  • Člověk v prostoru, prostor v člověku. Procházka městem jako manifestace prostorovo-pobytového celku, chápaného za pomoci principu dějinného vědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   This Thesis will be focused on relationship of human and space, formed by moment of their encounter. The main aim of work is to express relation between human and space in existential dimension of their mutual formation. ...
  • Fyzickogeografické aspekty diverzity vybrané skupiny ptáků na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Fyzickogeografické aspekty diverzity dravců na území České republiky Abstrakt Klíčovým pojmem pro tuto práci je biodiverzita. Jsou zde popsány základní poznatky o biologické rozmanitosti na Zemi, čím je nejvíce ohrožena a ...
  • Léčba migrény 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Tato práce shrnuje nejdůležitější aspekty léčby migrény. Prvním krokem by měla být snaha poznat a ovlivnit spouštěcí faktory migrenózních bolestí hlavy. Úspěšná léčba by měla být komplexní, kombinovat nemedikamentózní a ...
  • Ochrana práv původních obyvatel Austrálie, zejména pak ve vztahu k médiím a právům duševního vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou právní ochrany původních obyvatel Austrálie. Jelikož toto téma samotné by bylo příliš rozsáhlé, bylo zúženo především na analýzu dvou aktuálně diskutovaných témat, a to na právní ...
  • Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Vliv krajinného pokryvu a jeho změn na rozšíření a druhové složení dravců v ČR Abstrakt Existuje nesčetné množství studií zabývajících se zkoumáním diverzity a rozšířením ptáků v závislosti na mnoha faktorech. Žádná z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV