• Kategorie posesivity v češtině a ruštině 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Již ve své postupové práci jsem se zabývala přídavnými jmény tvořenými příponou -ský j-CKMM v češtině a ruštině. Jedna z kapitol této práce byla věnována tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od jmen obecných a vlastních ...
  • Mechanismy mateřské synchronizace fetálních cirkadiánních hodin 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Naše tělo je vystavené velkému množství cyklických změn ve svém okolí, jako je například střídání dne a noci nebo ročních období. Aby mohl organismus tyto změny předvídat a včas na ně reagovat, je vybaven vnitřními hodinami, ...
  • Mutual relationship between circadian clock, feeding and obesity 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Obraz hvězdy v bulváru 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   This work focuses on the image of stars in Czech tabloids. The theoretical part defines the word Star, follows the reasons of their adoration and defines stars from different points of view. The practical part describes ...
  • Obraz hvězdy v bulváru 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Média tvoří základy masové kultury a ovlivňují názory, postoje a hodnoty široké veřejnosti. Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou mediální komunikace, konkrétně obrazem, který vytvářejí populárním osobnostem ...
  • Obraz změn společenských hodnot v egyptských televizních seriálech 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Egyptské televizní seriály jsou pro Egypt i další arabské země specifickým fenoménem. Ačkoli je na ně obecně pohlíženo jako na nezajímavou součást popkultury spíše než na druh umění, televizní dramata by neměla být opomíjena ...
  • Obraz změn společenských hodnot v egyptských televizních seriálech 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Egyptské televizní seriály jsou pro Egypt i další arabské země specifickým fenoménem. Ačkoli je na ně obecně pohlíženo jako na nezajímavou součást popkultury spíše než na druh umění, televizní dramata by neměla být opomíjena ...
  • Postavení adjektiv v nominálních syntagmatech v současné portugalštině 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá postavením adjektiv v nominálních syntagmatech v současné portugalštině. Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části podáváme obecnou charakteristiku ...
  • Přírodní a lidské zákony ve venkovských povídkách Vítězslava Hálka 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Diplomová práce se zabývá povídkovou tvorbou Vítězslava Hálka - povídkami s venkovskými náměty. Sleduji v ní vývoj spisovatelův i jeho díla ve dvou tvůrčích obdobích: v letech 1857 - 1863 a 1871 - 1874. Zaměřuji se na ...
  • Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra fyzické geografie a geoekologie Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor Extent and morphological effects of quaternary ...
  • Rozsah a morfologické účinky kvartérního zalednění v severním svahu Jizerských hor 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   Předkládaná práce je zaměřena především na paleogeografickou rekonstrukci zalednění v Jizerských horách. Předmětem výzkumu se staly dosud nerozřešené otázky týkající se zejména dosahu kontinentálního zalednění a jeho odrazu ...
  • Ruská menšina v Lotyšsku a její kultura 

   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   (česky): Tématem bakalářské práce "Ruská menšina v Lotyšsku a její kultura" je proces formování tradiční ruské menšiny na lotyšském území. Hlavní část práce je věnována dvěma obdobím, která znamenala rozkvět ruské kultury ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV