• Dvě podoby dramatického textu Petra Zelenky 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Fytoplankton vodárenských nádrží Jizerských hor ve vztahu k upravitelnosti vody 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Jizerské hory se rozkládají v severních Čechách, které byly ve druhé polovině 20. století významně ovlivněny kyselou atmosférickou depozicí. Tato horská oblast leží na velmi citlivém geologickém podloží krkonošsko - ...
  • His eyes narrowed — her eyes downcast: contrastive corpus-stylistic analysis of female and male writing 

   Čermáková, Anna; Fárová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   This study presents a comparative and cross-linguistic (English and Czech) examination of femaleand male characters in contemporary British and Czech fiction texts written by female and maleauthors. We approach the texts ...
  • Konference ICAME 38 (Praha, 24.–28. 5. 2017) 

   Malá, Markéta; Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018)
  • Metabolismus sacharidů - tvorba výukových materiálů pro SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Rigorózní práce je zaměřená na tvorbu studijních materiálů pro střední školy, konkrétně na téma metabolismus sacharidů. Vychází z průzkumu zahraničních multimediálních učebnic a internetových odkazů. Výstupem práce jsou ...
  • Převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů Abstrakt Diplomová práce se zabývá právní úpravou institutu převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů a s tím spojenými pracovněprávními souvislostmi. ...
  • Rizikové faktory karcinomu plic. Plicní karcinom u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
   Téma své diplomové práce zabývající se karcinomem plic u žen jsem si vybrala nejen proto, že Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou na karcinom plic, ale také pro osobní zájem o tuto problematiku. ...
  • Valenční rámce substantiv v češtině na základě korpusových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Cílem práce je vytvo ení lexikologického rámce pro systematický popis valence eských substantiv na základ analýzy dat z eského národního korpusu (SYN2000). Valence je zde chápána jako systémová lexikologická vlastnost slov. ...
  • Vývoj energetického mixu a energetická bezpečnost České republiky, limity soběstačnosti a výhledy do budoucna 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Hlavním cílem práce je analýza energetické bezpečnosti České republiky z hlediska složení energetického mixu. Hodnocení bezpečnosti energetického mixu je zkoumáno perspektivou koncepce energetické bezpečnosti, zajištění ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV