• Analýza magnetického příspěvku k měrnému teplu sloučenin Ce1-xYxPdAl 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • C++ Object Persistency Using Object/Relational Databases 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, poskytující služby objektově-relačního mapování programům psaných v jazyce C++. Důraz je kladen především na snadnost a transparentnost použití. Pro dosažení těchto cílů ...
  • Causative constructions of the hacer / fare + verb type in Spanish and Italian, and their Czech counterparts: a parallel corpus-based study 

   Štichauer,Pavel; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   This paper investigates the Czech translation counterparts of the Spanish / Italian causative construction with the causative verb hacer / fare + verb. On the basis of two parallel corpora, a typology of Czech equivalents ...
  • CreditMetrics - its application in the Czech Republic's business environment 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Kreditní riziko je nevýznamnějším rizikem, se kterým se musejí vypořádat finanční instituce na celém světě. Banka pro mezinárodní platby představila analytický model, Basel II, podle kterého banky vypočítávají minimální ...
  • Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018)
   Marking the occasion of the publication of the 100th volume of The Journal for Modern Philology, the
  • Desatero úskalí při výzkumu afázií 

   Flanderková, Eva; Mertins, Barbara; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   The paper addresses some of the pitfalls connected with the investigation of the language of aphasic patients. In total, ten pitfalls are presented and briefly discussed: three of them are related to neurological and ...
  • Diskuse o normě katalánštiny v kontextu aktuální jazykové situace ve Španělsku 

   Čermák, Petr; Koťátková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2020)
   This article deals with the norm and the standard of the Catalan language in the context of the recent reform of its grammar. We formulate our linguistic analyses and interpretations in relation to historical and geographical ...
  • Historický vývoj kolektivního investování nejen na českém trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • Jak najít optimální překlad polysémních sloves: porovnání metod formální analýzy paralelních textů 

   Kaczmarska, Elżbieta; Rosen, Alexander; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   Our goal is to identify factors that influence the choice of equivalents of ‘psych’ verbs when translating between typologically close languages such as Polish and Czech. Using the example of the Czech verb toužit ‘to ...
  • Jednací řízení bez uveřejnění - hospodárnost vs. diskriminace 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Jádro diplomové práce tkví v analýze zadávacího řízení, jehož definičními znaky ve všech světových systémech zadávání veřejných kontraktů je vyloučení hospodářské soutěže a omezení transparentnosti, což otevírá prostor ...
  • K jazykové situaci ve Valencii 

   Koťátková, Adéla; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2017)
   The article focuses on the language situation in Valencia, an important autonomous community of Spain. There are two official languages: Castilian as a language of the whole of Spain (i.e. Spanish) and Valencian as the ...
  • Kolokace a kolokabilita synsémantik: substituty a interjekce 

   Čermák, František; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   While most attention is generally paid to lexical (autosemantic) words, the goal of this paper is to map grammatical (or synsemantic) words which have been largely neglected. The specific aim is to look into combinations ...
  • Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013 

   Benešová, Lucie; Michal Křen; Martina Waclawičová; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   The paper presents a corpus of spontaneous spoken Czech called ORAL2013, its design principles and practical solutions adopted during the data collection. The corpus is designed to represent contemporaryspontaneous spoken ...
  • Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování) 

   Osolsobě, Klára; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   Adjectives ending with -oucí/-ící are regularly derived from verbs and hence are not usually listed in any of the Czech monolingual dictionaries. On the level of automatic morphological analysis (the dictionary) of Czech ...
  • Latinismy ve španělštině: nástin problematiky a stručná historie 

   Krinková, Zuzana; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   The paper provides basic information about the concept of Latinism (lexical elements derived from Latin) in Romance languages with the focus on Spanish. It deals especially with the history of penetration of Latinisms (and ...
  • Magnetic properties of Ce compounds studied by specific heat 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny ceru. Atom ceru obsahuje pouze jediný ...
  • Magnetic properties of Ce compounds studied by specific heat 

   Defence status: RECOGNIZED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny ceru. Atom ceru obsahuje pouze jediný ...
  • Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 10. 2014
   Název práce: Magnetické vlastnosti R2TIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin Autor: Petr Čermák Katedra / Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí doktorské práce: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr., Katedra fyziky ...
  • Náprava rozumu v dílech Descarta a Spinozy 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
  • Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny 

   Lehečka, Boris; Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2015)
   The paper discusses what kind of content and annotation should be included in the diachronic corpus of Old Czech. Based on his analysis of the current state of DIAKORP and the Old Czech Text Bank the author suggests solutions ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV