• Analýza magnetického příspěvku k měrnému teplu sloučenin Ce1-xYxPdAl 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • C++ Object Persistency Using Object/Relational Databases 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, poskytující služby objektově-relačního mapování programům psaných v jazyce C++. Důraz je kladen především na snadnost a transparentnost použití. Pro dosažení těchto cílů ...
  • CreditMetrics - its application in the Czech Republic's business environment 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Kreditní riziko je nevýznamnějším rizikem, se kterým se musejí vypořádat finanční instituce na celém světě. Banka pro mezinárodní platby představila analytický model, Basel II, podle kterého banky vypočítávají minimální ...
  • Jednací řízení bez uveřejnění - hospodárnost vs. diskriminace 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Jádro diplomové práce tkví v analýze zadávacího řízení, jehož definičními znaky ve všech světových systémech zadávání veřejných kontraktů je vyloučení hospodářské soutěže a omezení transparentnosti, což otevírá prostor ...
  • Magnetic properties of Ce compounds studied by specific heat 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny ceru. Atom ceru obsahuje pouze jediný ...
  • Magnetic properties of Ce compounds studied by specific heat 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Látky obsahující 4f (vzácné zeminy) nebo 5f (aktinoidy) vykazují širokou škálu zajímavých fyzikálních vlastností. Mezi sloučeninami vzácných zemin mají zvláštní postavení sloučeniny ceru. Atom ceru obsahuje pouze jediný ...
  • Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 10. 2014
   Title: Magnetic properties of R2TIn8 and related tetragonal compounds Author: Petr Čermák Department / Institute: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr., ...
  • Náprava rozumu v dílech Descarta a Spinozy 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
  • Recentní vývoj koryta a údolní nivy Jeleního potoka (povodí Opavy) 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Práce ukazuje na změnách koryta a údolní nivy vliv povodní a antropogenních zásahů na příkladu malého podhorského toku (Jelení potok, levostranný přítok Opavy). Upravené koryto (přes 80 % délky) je výrazně zasaženo erozními ...
  • Role informačního centra v marketingu místa na příkladu agentury CzechTourism 

   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Bakalářská práce "Role informačního centra v marketingu místa na příkladu agentury CzechTourism" pojednává o roli informačního centra a marketingu v oblasti cestovního ruchu na příkladu státní příspěvkové organizace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV