• Faktory ovlivňující výsledky laboratorních zkoušek mechanických vlastností hornin 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem různých faktorů, jenž mohou ovlivňovat výsledky mechanických zkoušek hornin. Jedná se o rešeršní práci, která čerpá především z odborných článků a konferenčních příspěvků. V ...
  • Index pro textové vyhledávaní nad relačními daty 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Pro textové vyhledávání v relačních databázích byl navržen systém Précis, který umožňuje vyhledávat požadovaná data v celé databázi. Odpovědí na takovýto dotaz bude sjednocení výsledků, které bude obsahovat nejen data přímo ...
  • Kognitivní a didaktický potenciál literatury fantasy 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Práce se pokusila dokázat kognitivní a didaktický potenciál fantasy literatury. Nejprve na podkladu vývojové psychologie ukázala význam fantazie v lidském životě. Poté se zaměřila na spojitost fantazie a vyprávění - na ...
  • Ošetřovatelská kazuistika u nemocného se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Protidrogová prevence na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Drogy jsou neustále diskutovaným tématem, které je na středních školách velmi aktuální. Jejich užívání přináší rizika nejen pro jejich uživatele, ale také pro jejich okolí a dokonce i pro celý stát. Škola by měla sloužit ...
  • Vybraná průřezová témata ve výuce biologie na SŠ. 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Bakalářská práce je literární rešerší. Jedná se o porovnání průřezových témat používaných v České republice s okolními státy (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko). Jako informační zdroje byly využity nejen odborné články, ...
  • Vztah mezi petrografickými charakteristikami a vybranými technologickými vlastnostmi klastických sedimentárních hornin pro výrobu drceného kameniva 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zaměřila na nalezení a popsání vztahů mezi petrologicko-strukturními charakteristikami a technologickými hodnotami, které charakterizují vlastnosti drceného kameniva. Pro tento záměr byl vybrán ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV