• Alternativní životní styly: bezdomovectví versus squatterství 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce pojednává o dvou alternativních životních stylech: bezdomovectví a squatterství. Cílem je popsat jednotlivé styly, vymezit je a přiblížit čtenáři, jak žijí lidé bez domova a jak žijí squatteři. Poté je vzájemně ...
  • Chronicky nemocné děti 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku nádorových onemocnění v dětském věku. Je zde popsán vliv nádorového onemocnění na osobnost dítěte a jeho okolí. Dále jsou rozebrány jednotlivé aspekty léčby somatické, psychologické ...
  • Slyšící rodiče - neslyšící dítě 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Resumé Diplomová práce Slyšící rodiče - neslyšící dítě je, jak už z názvu vyplývá, zaměřena na problematiku situace narození neslyšícího dítěte slyšícím rodičům. Mapuje hlavní oblasti, které ovlivňují prožívání rodiče v ...
  • Středověká nástěnná malba v hradních kaplích v Čechách 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 8. 2009
   Malírsky vyzdobených stredovekých hradních kaplí v Cechách se dochovalo pouze nekolik. Práce se snaží postihnout, a to v pozitivním a prípadne i v negativním smyslu, existenci predevším tematické spojnice jejich výzdoby, ...
  • Středověká nástěnná malba v hradních kaplích v Čechách 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Malírsky vyzdobených stredovekých hradních kaplí v Cechách se dochovalo pouze nekolik. Práce se snaží postihnout, a to v pozitivním a prípadne i v negativním smyslu, existenci predevším tematické spojnice jejich výzdoby, ...
  • Vliv smyslové deprivace na vývoj dítěte se sluchovým postižením 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Resumé Rigorózní práce Vliv smyslové deprivace na vývoj dítěte se sluchovým postižením je, jak už z názvu vyplývá, zaměřena na problematiku působení podnětové subdeprivace/deprivace u dítěte se sluchovým handicapem. V práci ...
  • Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovních vztazích 

   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV