• 1,3-Dialkyl-4,5-dymethylimidazol-2-ylidene Amines as a New Class of Strong Electron Donors in Design and Synthesis of Organosuperbases and Stable Cations 

   Defence status: DEFENDED
   Kunetskiy, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 12. 2011
   Roman A. Kunetskiy Syntéza organosuperbazí a stabilních kationtů na bázi 1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol- 2-ylidenaminů jako nového druhu silných elektron-donorů / 1,3-Dialkyl-4,5- dimethylimidazol-2-ylidene Amines as a ...
  • 1. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Jedlička, František (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 5 Abstract The main objective of the thesis is to remind the Czech presence at the First Gulf War in 1990-91 and to contribute to extend the knowledge and available details ...
  • 10. výročí od založení první republiky a jeho obraz v dobovém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Škarková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje jubilejnímu desátému výročí od založení Československé republiky a tomu, jaký význam této události přikládaly dobové noviny a potažmo také tehdejší společnost. Práce analyzuje čtyři stranické i ...
  • 100 let antropologické knihovny PřF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Bakalářská práce se zabývá historií knihovny antropologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce bylo s blížícím se stoletým výročím zachytit i události, které jsou s vývojem knihovny spojeny. První část ...
  • 1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce "1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu" se zabývá tématem jazykových prostředků užívaných v rámci výše uvedeného blogu. Zmíněný blog tvoří tři autoři a jeho koncept je jednoduchý - v pravidelných ...
  • 12. kapitola Knihy Zjevení a její působení v dějinách umění 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   99 SummarySummarySummarySummary 12. kapitola Zjevení a její působení v dějinách umění Revelation Chapter 12 and its Incidence in the History of Art Martina V. Kopecká This diploma thesis is divided into 2 basic parts. The ...
  • 1918: konec konfliktu, válka afektů 

   Galmiche, Galmiche (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  • 1929. Rok (nejen) Lazebníka: Poetika, sen, polemika 

   Málek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  • 1962: Svět na pokraji katastrofy 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Bachelor thesis "1962: The world on the brink of disaster" discusses several days at the end of October 1962 - the Caribbean crisis. Caribbean crisis has become one of the worst crises of the Cold War and during the crisis ...
  • 1968 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Švarc, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   This work considers questions, why the prevention of attempt to socialism with a human face in Czechoslovakia took place in 1968. The work sequentially makes a statement on then political mentality in that era as well as ...
  • 1968: Masakr v Tlatelolco pohledem zpravodajských služeb a diplomatické mise Spojených států amerických v Mexiku 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): This diploma thesis deals with events related to student protests in 1968 in Mexico during which occurred a violent suppression of demonstrations against a rigid political system controlled by the PRI for ...
  • 1973 - 1982 Divadlo DRAK a počátky společenské emancipace českého loutkářství (Vrcholné inscenace Josefa Krofty) 

   Defence status: DEFENDED
   Kotisová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato diplomová práce poukazuje na počátky zrovnoprávnění a plného společenského uznávání loutkářství v rámci českého divadelnictví v letech 1973 až 1982. Práce se zabývá historií východočeského divadla DRAK v Hradci Králové ...
  • [2+2+2] Cykloadiční reakce katalyzovaná komplexy přechodných kovů jako robustní nástroj syntézy derivátů pyridinu 

   Defence status: DEFENDED
   Šálová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • 2,4-Disubstituované deriváty chinazolinu jako potenciální ligandy pro CAR receptory 

   Defence status: DEFENDED
   Drechslerová, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Marcela Drechslerová Konzultant: PharmDr. Marcel Špulák, PhD. Název diplomové práce: 2,4-Disubstituované ...
  • 2-(Fosfonomethoxy)ethyl deriváty 6-fluor-3-hydroxypyrazin-2-karboxamidu 

   Defence status: DEFENDED
   Lamačová, Lucie Josefa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá přípravou derivátů acyklických nukleosidfosfonátů s dusíkatou bází favipiravirem. Existuje mnoho příkladů acyklických nukleosidfosfonátů, které jsou díky své struktuře používány jako léčiva proti ...
  • 2-D simulations of electromigration processes 

   Defence status: DEFENDED
   Kolivoška, Viliam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   6 Abstract In the presented thesis we introduce a computational model that can be used for 2-D and 3-D computer simulations of experiments in electrophoresis. The simulations are carried out by the aid of the finite element ...
  • 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly 

   Defence status: DEFENDED
   Kaberov, Leonid (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 7. 2018
   DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání Mgr. Leonid Kaberov Cílem tohoto výzkumu je studium kopolymerů ...
  • 20 let časopisu Sestra 

   Defence status: DEFENDED
   Hejná, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "20 let časopisu Sestra" zpracovává historii československých ošetřovatelských časopisů od počátku 19. století do současné doby. Hlavní pozornost je věnována nejčtenějšímu odbornému zdravotnickému titulu ...
  • 20 let českého knihovnictví na stránkách Čtenáře (1989-2009) 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předmětem práce je obsahová analýza témat z českého knihovnictví v letech 1989 - 2009 na základě článků uveřejněných v časopise Čtenář. V úvodu je stručně představen časopis Čtenář a v další kapitole následuje přehled ...
  • 20 let výzkumu sociální stratifikace v ČR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Karnet, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Bakalářská práce se snaží shrnout nejvýznamnější osobnosti, které se v historii českých zemí věnovaly tématu sociální stratifikace. V první kapitole práce je pojem sociální stratifikace vymezen a zároveň jsou definovány ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV