• 

   Pešta, Mikuláš; Pešta, Mikuláš (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakultaUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Studie se zabývá vznikem a vývojem levicových teroristických skupin v prvních letech jejich existence mezi léty 1968 a 1974. Počátky terorismu jsou uvedeny do kontextu společenské situace v Itálii na konci šedesátých let ...
  • 1,3-Dialkyl-4,5-dymethylimidazol-2-ylidene Amines as a New Class of Strong Electron Donors in Design and Synthesis of Organosuperbases and Stable Cations 

   Kunetskiy, Roman (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 12. 2011
   Roman A. Kunetskiy Syntéza organosuperbazí a stabilních kationtů na bázi 1,3-dialkyl-4,5-dimethylimidazol- 2-ylidenaminů jako nového druhu silných elektron-donorů / 1,3-Dialkyl-4,5- dimethylimidazol-2-ylidene Amines as a ...
  • 1. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 

   Jedlička, František (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 4 Abstrakt Hlavním cílem práce je připomenout českou účast v 1. Válce v Zálivu v letech 1990-91 a přispět tak k rozšíření poznatků a informací, které máme o této významné události ...
  • 10. výročí od založení první republiky a jeho obraz v dobovém tisku 

   Škarková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje jubilejnímu desátému výročí od založení Československé republiky a tomu, jaký význam této události přikládaly dobové noviny a potažmo také tehdejší společnost. Práce analyzuje čtyři stranické i ...
  • 100 let antropologické knihovny PřF UK 

   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Bakalářská práce se zabývá historií knihovny antropologie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce bylo s blížícím se stoletým výročím zachytit i události, které jsou s vývojem knihovny spojeny. První část ...
  • 1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu 

   Jiroušková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce "1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu" se zabývá tématem jazykových prostředků užívaných v rámci výše uvedeného blogu. Zmíněný blog tvoří tři autoři a jeho koncept je jednoduchý - v pravidelných ...
  • 12. kapitola Knihy Zjevení a její působení v dějinách umění 

   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   99 SummarySummarySummarySummary 12. kapitola Zjevení a její působení v dějinách umění Revelation Chapter 12 and its Incidence in the History of Art Martina V. Kopecká This diploma thesis is divided into 2 basic parts. The ...
  • 1918: konec konfliktu, válka afektů 

   Galmiche, Galmiche (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
  • 1929. Rok (nejen) Lazebníka: Poetika, sen, polemika 

   Málek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
  • 1962: Svět na pokraji katastrofy 

   Hejnová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Bachelor thesis "1962: The world on the brink of disaster" discusses several days at the end of October 1962 - the Caribbean crisis. Caribbean crisis has become one of the worst crises of the Cold War and during the crisis ...
  • 1968 

   Švarc, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 28. 1. 2011
   Tato práce se zabývá otázkami, proč došlo k zamezení pokusu o socialismus s lidskou tváří v Československu v roce 1968. V návaznosti na toto období práce vypovídá o tehdejším politickém smýšlení, ale zabývá se i vnějšími ...
  • 1968: Masakr v Tlatelolco pohledem zpravodajských služeb a diplomatické mise Spojených států amerických v Mexiku 

   Vlach, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): This diploma thesis deals with events related to student protests in 1968 in Mexico during which occurred a violent suppression of demonstrations against a rigid political system controlled by the PRI for ...
  • 1973 - 1982 Divadlo DRAK a počátky společenské emancipace českého loutkářství (Vrcholné inscenace Josefa Krofty) 

   Kotisová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato diplomová práce poukazuje na počátky zrovnoprávnění a plného společenského uznávání loutkářství v rámci českého divadelnictví v letech 1973 až 1982. Práce se zabývá historií východočeského divadla DRAK v Hradci Králové ...
  • [2+2+2] Cykloadiční reakce katalyzovaná komplexy přechodných kovů jako robustní nástroj syntézy derivátů pyridinu 

   Šálová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • 2,4-Disubstituované deriváty chinazolinu jako potenciální ligandy pro CAR receptory 

   Drechslerová, Marcela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Marcela Drechslerová Konzultant: PharmDr. Marcel Špulák, PhD. Název diplomové práce: 2,4-Disubstituované ...
  • 2-(Fosfonomethoxy)ethyl deriváty 6-fluor-3-hydroxypyrazin-2-karboxamidu 

   Lamačová, Lucie Josefa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá přípravou derivátů acyklických nukleosidfosfonátů s dusíkatou bází favipiravirem. Existuje mnoho příkladů acyklických nukleosidfosfonátů, které jsou díky své struktuře používány jako léčiva proti ...
  • 2-D simulations of electromigration processes 

   Kolivoška, Viliam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   6 Abstract In the presented thesis we introduce a computational model that can be used for 2-D and 3-D computer simulations of experiments in electrophoresis. The simulations are carried out by the aid of the finite element ...
  • 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly 

   Kaberov, Leonid (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 7. 2018
   DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this research was on the study ...
  • 20 let časopisu Sestra 

   Hejná, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "20 let časopisu Sestra" zpracovává historii československých ošetřovatelských časopisů od počátku 19. století do současné doby. Hlavní pozornost je věnována nejčtenějšímu odbornému zdravotnickému titulu ...
  • 20 let českého knihovnictví na stránkách Čtenáře (1989-2009) 

   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   The subject of the thesis is content analysis of topics from Czech librarianship in 1989-2009, based on articles published in the journal Čtenář. First the journal Čtenář is briefly introduced, the following chapter provides ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV